Nejvíc bytů v novostavbách bytových domů vytápí teplárny

Téměř polovina bytů (47,6 %), které byly v posledních pěti letech dokončeny v bytových domech, byla připojena na soustavy zásobování teplem. Z centrálního zdroje tepla v domě má zajištěno vytápění 44 % bytů a jen každý 12 byt (8,4 %) v bytovém domě z let 2013 až 2017 má lokální zdroj vytápění.  
Vyplývá to z čerstvě zveřejněných dat Českého statistického úřadu, který sleduje počty dokončených bytů podle způsobu vytápění už od roku 2000. Za posledních 5 let tak bylo na soustavy zásobování teplem připojeno 18 122 bytů v novostavbách bytových domů. Na soustavy zásobování teplem se připojují i nové rodinné domky. Těch bylo za posledních pět let (2013 až 2017) dohromady 385, od roku 2000 pak celkem 1274.
Trend podílu připojování bytových domů na soustavy zásobování teplem se v posledních letech zvyšuje. Zatímco na začátku tisíciletí byl podíl bytů v bytových domech napojených na soustavy zásobování teplem kolem 40 %, v posledních dvou letech byl podíl bytů připojených na centrální dálkové vytápění na hranici 50 %.
„Připojení na soustavu zásobování teplem je v posledních letech nejčastějším způsobem zajištění tepelné pohody v bytech nových bytových domů. Současně se zlepšuje také izolace obálek budov. Nepotvrdily se předpovědi, že se moderní budovy s nízkou spotřebou tepla na vytápění nebudou na soustavy zásobování teplem připojovat,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.
Podíl bytů, kterým v bytových domech zajišťuje vytápění zdroj přímo v domě, se od roku 2000 zvýšil jen mírně. Naopak dlouhodobě klesající tendenci má podíl bytů, které jsou vytápěny lokálními zdroji přímo v bytě. Ještě na začátku tisíciletí to byla více než pětina (22 %) nových bytů v bytových domech. V posledních pěti letech to bylo vždy pod 10 procent a vloni dokonce už jen 7,4 %. (31.5.2018)