Nejvýkonnější rychlý výzkumný reaktor MBIR má za sebou 1. fázi kontrolní montáže

V podniku Atommaš proběhla první etapa kontrolní montáže rychlého výzkumného reaktoru MBIR. Tímto způsobem je kontrolována přesnost a kvalita výroby reaktoru, který se po svém spuštění stane nejvýkonnějším výzkumným rychlým reaktorem na světě.
Reaktor MBIR je projekt, který výrazně vyčnívá mezi ostatními. Většina reaktorů, které se dnes staví, jsou energetické tlakovodní reaktory. Účel MBIRu bude však především výzkumný a navíc bude chlazen roztaveným sodíkem. Podobných experimentálních zařízení ve světě ubývá kvůli pokročilému stáří a MBIR je jediným, který nově vzniká.
Při jeho výrobě se museli pracovníci potýkat s výzvami, které přináší sodíkem chlazený reaktor. Například při výrobě tlakové nádoby pro MBIR bylo větší riziko deformace obrobku než u reaktorů VVER, protože nádoba má při průměru 4 metry tloušťku stěny 25 až 50 milimetrů (oproti VVER-1200 má stěnu tlustou 300 milimetrů). Pro kontrolu přesnosti výroby tak musel být použit speciální přístroj, který vyvinuli odborníci podniku AEM-technology (mateřská společnost Atommaše).
„Pro náš podnik je to velmi zajímavý projekt a možnost hledat nová a efektivní technická řešení. Můžeme říci, že se u nás nyní píše nová stránka historie jaderné energetiky. MBIR je principiálně zcela nový výrobek a všechny činnosti, které prováděli naši pracovníci, tak proběhly vůbec poprvé,“ říká generální ředitel AEM-technology Igor Kotov.
Kontrolní montáž probíhá v šachtě o hloubce 20 metrů. Testovací sestava s 60tunovou nádobou reaktoru přesahuje výšku 10 metrů a průměr 4 metrů. Do nádoby pracovníci umístili koš, který slouží k rozdělení přitékající a odtékající chladicí látky, k organizaci chlazení nádoby reaktoru a vnitřních částí a také pro rozmístění dalších menších dílů. Tento koš váží 25 tun, má průměr 3 metry a délku 5 metrů. V některých místech musela být dosažena stejnoměrná 70milimetrová mezera mezi košem a reaktorovou nádobou.
Kontrolní montáže se účastnil speciální představitel Rosatomu pro mezinárodní a vědecko-výzkumné projekty Vjačeslav Peršukov. „Unikátní výrobek a unikátní podnik. Atommaš evidentně má všechny nezbytné kompetence. Tento úkol je dostatečně složitý pro celý Rosatom, což je vidět i na množství mezinárodních zakázek. Díky své jedinečnosti pro nás není MBIR prioritou z pohledu obchodu, ale z hlediska reputace,“ říká Peršukov.
Dalším krokem nyní budou hydrozkoušky a montáž ochranného obalu. Potom začne druhá etapa kontrolní montáže se všemi vnitroreaktorovými díly. V podniku Atommaš bude celkem vyrobeno 14 dílů pro reaktor MBIR o celkové hmotnosti 360 tun. Půjde jako o reaktor, tak o nosné konstrukce.
 
Do projektu je zapojen také český průmysl. Inženýringová společnost EGP Invest z Uherského Brodu (dnes divize Energoprojekt Praha společnosti ÚJV Řež) dodala Rosatomu v roce 2013 projekt strojovny s vyvedením výkonu. Spolupráce mezi EGP Invest a projekčním ústavem Atomprojekt, ze struktury Rosatomu, byla o rok později dále rozšířena o oblast radioaktivních odpadů. (16.1.2019)