Některé padělky mohou posloužit dobré věci - předávání humanity na RI Plzeň

V souladu se zákonem o České obchodní inspekci jsou výrobky nebo zboží, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto o propadnutí a určeno, že jsou využitelné k humanitárním účelům bezplatně poskytovány institucím a organizacím, které se zabývají sociální a zdravotní péčí.
Plzeňský a Karlovarský inspektorát České obchodní inspekce předal jím zabavené padělky k využití na humanitární účely. Jednalo se o 1 506 kusů výrobků, především oděvů, obuvi, batohů, kabelek, ale i hraček, které zamíří do dětských domovů v Místě a Mašťově a do výchovných ústavů v Mašťově a  Buškovicích. Část výrobků putovala také do Nové Paky k organizaci zabývající se pomocí lidem
s hendikepem. Jednalo se o padělky výrobků, které byly zajištěny při kontrolách zejména v loňském roce a na počátku roku letošního na západočeských tržnicích například na Svaté Kateřině, Folmavě, v Aši či na Svatém Kříži u Chebu.
Podmínkou předání těchto zajištěných výrobků pro využití v oblasti sociální péče, zdravotnictví, školství či pro jiné humanitární účely je odstranění chráněných označení a prvků tj. zejména nápisů či log firem jako Adidas, Nike, Puma a dalších. Odstranění těchto prvků provádějí na své náklady přebírající organizace a před vlastním předáním k užívání je Českou obchodní inspekcí toto odstranění komisionálně zkontrolováno.
Počty předaných kusů:
-Nová Paka, Život bez bariér: 621 kusů
-Dětský domov Mašťov: 318 kusů
-Dětský domov a výchovný ústav Místo: 310 kusů
-Výchovný ústav Buškovice: 257 kusů
Bohužel u většiny zajištěných výrobků tato chráněná označení odstranit nelze, neboť jsou na výrobku vylisována, natištěna či jinak umístěna tak, že jejich odstraněním by se výrobek zcela zničil. Takové výrobky, stejně tak jako například CD a DVD nosiče či hodinky a elektronika končí v drtičce. (7.11.2019)