NEN – další posun v centrálních nákupech v ČR

Díky zavedení povinnosti využívat pro veřejné zakázky Národní elektronický nástroj (NEN), který obsahuje i aplikaci pro centralizované zadávání, úřady ušetří. Nyní tato funkce prochází aktualizací, aby byla pro zadavatele komfortnější a odpovídala jejich požadavkům.
„Dlouho jsme usilovali o to, aby využívání NEN bylo povinné. To již pro státní úřady platí. Díky tomu očekáváme, že začnou daleko více používat i aplikaci pro centrální nákupy a tím ušetří. Funkce pro centralizované zadávání v NEN vychází z praxe tuzemských i zahraničních dodavatelů. Vzhledem k posunu v této oblasti nyní probíhá ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra aktualizace požadavků, tak aby byla aplikace pro zadavatele komfortnější,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ohledně centrálních nákupů je uvedeno, že NKÚ nemá k dispozici údaje z Věstníku veřejných zakázek v rozsahu a struktuře, které by umožňovaly provést vyhodnocení, jak moc se centralizované zadávání používá. Ve věstníku jsou však uveřejňovány informace prostřednictvím standardních formulářů vycházejících z nařízení Evropské komise. Ty jsou přímo aplikovatelné pro všechny členské státy EU, a proto je Ministerstvo pro místní rozvoj bylo povinno zavézt do Věstníku bez možnosti úprav či doplnění. Stejně tak byla podoba formulářů schválena ve vyhlášce legislativní radou vlády, a proto muselo MMR vzory formulářů dodat do Věstníku bez možnosti jakýchkoliv úprav. NKÚ navíc v meziresortním připomínkovém řízení nevznesl žádný požadavek na rozšíření či doplnění dat povinných polí ve formulářích, které by pro své kontroly potřeboval.
Není tedy pravdou, že je MMR závislé na dodavateli systému Věstníku či Informačního systému o veřejných zakázkách. Věstník obsahuje pouze ta data, která primárně využívají dodavatelé, kteří hledají obchodní příležitosti ve vyhlášených veřejných zakázkách. (20.8.2018)