Nezaměstnanost v lednu zůstala na 2,2 %

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 
v lednu 75,4 % a oproti lednu 2018 se zvýšila o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 82,1 %, míra zaměstnanosti žen 68,3 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 49,4 %, ve věku 30–49 let 88,4 % a ve skupině osob 50–64letých 75,2 %.
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v lednu letošního roku 2,2 % a meziročně se snížila o 0,3 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,8 %, míra nezaměstnanosti žen 2,6 %.
„Ukazatele trhu práce se stabilizovaly. Míra nezaměstnanosti v zimním období stagnuje kolem 2,2 procenta. Za poslední tři měsíce se ukazuje i stejná hodnota míry zaměstnanosti, která je u osob v produktivním věku 75,4 procenta,“ řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 77,0 % a proti lednu 2018 se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,7 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,5 procentního bodu.
Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 
15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v lednu 2019 u 15–74letých v České republice činila 2,1 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc. (1.03.2019)