Nezaměstnanost v únoru klesla na 2,0 %

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v únoru 75,6 % a oproti únoru 2018 se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 82,1 %, míra zaměstnanosti žen 68,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 49,6 %, ve věku 30–49 let 88,5 % a ve skupině osob 50–64letých 75,5 %.
„Míra zaměstnanosti je doposud nejvyšší, činí 75,6 procenta. Za poslední období tomu přispívají především ženy, ty také s nástupem nového roku více využívají částečných úvazků,“ řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v únoru letošního roku 2,0 % a meziročně se snížila o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,8 %, míra nezaměstnanosti žen 2,2 %.
Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 77,1 % a proti únoru 2018 se zvýšila o 0,5 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,6 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,2 procentního bodu.
Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v únoru 2019 u 15–74letých v České republice činila 1,9 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc. (1.4.2019)