Nezávislý poskytovatel bezpečnostních služeb společnost ERNW shledává kód Huawei 5G Core Network UDG jako kvalitní

Společnost ERNW, nezávislý poskytoval bezpečnostních IT služeb v Německu, nedávno provedl technickou revizi zdrojového kódu Huawei UDG (Unified Distributed Gateway) v 5G Core sítích. Odborníci ERNW zkontrolovali zdrojový kód pomocí moderních nástrojů a metod a osvědčených postupů, které se v daném oboru používají. Závěrečná zpráva společnosti ERNW shledala, že kvalita zdrojového kódu je dobrým ukazatelem toho, že Huawei zavedl pro UDG výspělý a vhodný proces softwarového inženýrství. Zpráva dokládá, že core sítě 5G od Huawei jsou bezpečné a spolehlivé.
UDG je konvergovaný síťový prvek, který může zpracovávat nejen 5G, ale i tradiční síťové služby. V core sítí 5G může fungovat jako UPF (User Plance Function), což je fundamentální komponent architektury infrastrukturního systému 5G 3GPP. V tradiční síti může fungovat jako obslužná brána a paketová datová síťová brána pro uživatele. ERNW zkontroloval zdrojový kód pro UDG komponenty v belgickém Huawei Cyber Security Transparency Centre.
Přezkoumaní kódu se týkalo kvality, proces sestavovánía open-source správy životního cyklu komponent. Přezkum dále ukázal komplexitu zdrojového kódu, duplicitní kód byl zřídka přítomen tam, kde to je vhodné. Kontrola procesu sestavování ukázala, že všechny binární soubory jsou kompilovány s bezpečnými možnostmi kompilace a jsou vytvářeny s přijatelnou úrovní binární ekvivalence. Přezkum open-source správy životního cyklu zjistil, že otevřený zdrojový kód, úpravy kódu, jakož i dokumentace a správa záplat jsou všechny přiměřené a splňují moderní standardy. S ohledem na výsledky technického přezkumu je kvalita zdrojového kódu dobrým ukazatelem toho, že Huawei zavedl vyspělý a vhodný proces softwarového inženýrství.
Socio-ekonomický rozvoj se stává více závislým na technologii 5G, vlády světa proto berou na vědomí, že potenciální hrozby či dopady, stejně jako globální dodavatelské řetězce, musí být pod kontrolou proto, aby se snížila jejich rizika. K udržení kroku s rychlou změnou technologií Huawei aktivně zkoumá své bezpečnostní schopnosti a bude ještě více otevřenější a transparentnější při spolupráci se svými zákazníky, partnery a vládními institucemi. Posun je znatelný právě ve spolupráci se společností ERNW.
V posledních 30 letech jsou produkty a řešení společnosti Huawei ve více než 170 zemích a regionech světa. V rámci nového technického a bezpečnostního prostředí považuje společnost Huawei budování a implementaci globálního systému zajišťování kybernetické bezpečnosti koncových uživatelů a zákazníků za jednu ze svých klíčových priorit. Huawei bude nadále masivně investovat do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti. Rovněž společnost Huawei posílí svou spolupráci s operátory, průmyslovými partnery a vládami s cílem vybudovat důvěryhodné a zejména kyberbezpečné prostředí pro technologie 5G.  Závěrečnou zprávu společnosti ERNW najdete zde. (20.5.2020)