Nikdo na investičním životním pojištění nemůže vydělat…

Spolek Podvedení klienti upozornil příslušné autority, že Česká pojišťovna systémově, s dopadem do stovek tisíc smluv životního pojištění, manipuluje s výší plnění při zániku pojištění. Spolek se zároveň rozhodl, že o zákaz tohoto tunelování peněz klientů rozšíří žalobu proti České pojišťovně, aktuálně projednávanou u Městského soudu v Praze.    
„V průběhu shromažďování podkladů ve sporech probíhajících kvůli neoprávněnému účtování nejrůznějších poplatků a nákladů u milionů smluv investičního životního pojištění jsme zjistili, že Česká pojišťovna svým klientům nejméně od roku 2016 systematicky krátí výplatu plnění. Zjednodušeně řečeno, pokud k datu ukončení smlouvy byla hodnota investičního účtu klienta 100 tisíc korun, Česká pojišťovna se při vyúčtování odkupného tváří, že byla o 15 tisíc nižší, aniž by ovšem klient o této manipulaci dostal od pojišťovny jakoukoli informaci a měl šanci to zjistit,“ oznámil dnes člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka.
„Zde už nejde o spor o výklad smlouvy. Pokud Česká pojišťovna při zániku smlouvy od určitého data plošně a bez opory ve smlouvě začne používat jakési koeficienty, díky kterým skrytě strhává na úkor každého klienta desetitisícové částky, jež si jednoduše nechá, jde o gangsterskou praktiku, které klienti čelí. Jestliže ČNB až dosud bagatelizovala problém neplatných pojistných smluv České pojišťovny, zde má čítankový příklad systémového okrádání klientů. Počet smluv ve kmeni České pojišťovny se každoročně snižuje o zhruba 100 tisíc, téměř jistě jde o miliardy. Očekáváme tedy razantní akci ČNB a doufáme také, že soudy i finanční arbitr začnou tyto šílené praktiky úmyslného obírání klientů vnímat při svém rozhodovávání,“ dodal Chvojka.
Uvedené protiprávní jednání jsme zjistili až z dokumentů, které Česká pojišťovna dodala v rámci sporů s klienty do spisů finančního arbitra. Sami klienti od pojišťovny potřebné informace nedostávají. Z desítek vyúčtování odkupného, které jsme měli možnost prověřit, to tak od roku 2016 pojišťovna provedla bez výjimky u všech testovaných případů. Českou pojišťovnu jsme již v předžalobní výzvě požádali, aby se tohoto jednání okamžitě zdržela, a jsme připraveni rozšířit žalobu o ochraně práv porušených nekalosoutěžním jednáním, prostřednictvím které jsme již napadli neoprávněně účtované poplatky,“ řekl k tomu advokát Viktor Rossmann, který žalobu jménem spolku Podvedení klienti podal.
Podle poslance hospodářského výboru Patrika Nachera jde o důsledek toho, že je investiční životní pojištění velmi komplikovaný produkt, u kterého si klient náklady v podstatě sám spočítat nemůže. „Upozorňoval jsem na to už mnohokrát, tady nejde o otázku finanční gramotnosti. V podstatě nikdo na investičním životním pojištění nemůže vydělat, a to ani za podmínky, že smlouvu dokončí a bude si spořit 15 nebo 20 let. Chci vyzvat všechny klienty IŽP, aby se podívali na své smlouvy a spočítali si, kolik dostanou. Chci vyzvat všechny, kdo z produktu investičního životního pojištění získali více peněz, než kolik vložili, aby se mi ozvali. Rád se s někým takovým seznámím, ale nevěřím, že existuje,“ uvedl Patrik Nacher.   
Zapsaný spolek Podvedení klienti poskytuje veřejně informace o systémových problémech klientům poškozeným produktem investičního životního pojištění. Spolek také vede spor s Českou pojišťovnou v oblasti IŽP, který má podobu substituce hromadné žaloby. Zároveň se aktivně podílí na snaze přimět Českou národní banku k plnění jejích povinností v oblasti ochrany spotřebitele. Všechny tři kroky jsou součástí snahy o narovnání podmínek na trhu s investičním životním pojištěním. Pravomocná rozhodnutí finančního arbitra a soudů se svými důsledky mohou dotýkat bezmála dvou milionů pojistných smluv. (12.2.2019)