Nová Inovační strategie ČR zaujala v USA

Premiér Andrej Babiš, který je současně předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), v rámci návštěvy Spojených států amerických absolvoval společně s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem řadu důležitých jednání, zaměřených rovněž na spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. Ústředním tématem byla prezentace Inovační strategie České republiky 2019–2030 a aktivní zapojení amerických partnerů do společných projektů.
Mimo hlavní téma oficiální návštěvy premiéra a jeho delegace v USA, kterým bylo setkání s prezidentem USA Donaldem Trumpem, proběhla řada dalších důležitých odborných jednání, jež mají bezprostřední dopad na český výzkum.
Nová Inovační strategie The Czech Republic: The Country For The Future byla detailně představena jak členům Americké obchodní komory, tak i nejvýznamnějším americkým investorům. Vrcholoví představitelé IBM, GE, Microsoft, Google, Honeywell, Rockwell, Merck, AT&T, Motorola, Thermo Fischer, Cisco atd. diskutovali s předsedou vlády Babišem a místopředsedou RVVI Havlíčkem nejen nové priority vlády zaměřené na podporu výzkumu, digitalizaci nebo budování chytré infrastruktury, ale rovněž na investiční politiku státu spojenou s investičními pobídkami.
„Otevřeně jsme všem řekli, že investiční pobídky dostane u nás nově pouze ten, kdo bude financovat výzkum, inovace a kdo 
u nás bude díky tomu tvořit zisk. Nenabízíme se jako levná země, ale jako sebevědomý partner. Reakce amerických společností byly velmi pozitivní. Vysoce ocenily, že máme jasnou vizi. Navíc většina z nich už u nás má své pobočky, znají naše firmy a naše univerzity a jsou připraveny do našeho výzkumného prostředí investovat,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.
Další důležité jednání proběhlo s vedením Národní vědecké nadace (NSF − National Science Foundation) v čele s její ředitelkou France A. Córdovovou. NSF je stěžejní federální úřad, který s rozpočtem 8 miliard dolarů financuje skoro ze třetiny základní výzkum na amerických univerzitách. Ačkoliv rozvíjí s řadou evropských zemí zajímavou spolupráci, v jejímž rámci NSF financuje společné projekty základního výzkumu, konkrétní spolupráce s našimi vědeckými institucemi zatím z důvodu zdrženlivosti NSF neprobíhá. I proto byla při prezentaci nové inovační strategie věnována pozornost hlavně nové metodice hodnocení naší vědy. To nakonec rozhodlo a americká strana pošle do ČR programové ředitele v dohodnutých vědeckých oborech, což dává historicky poprvé šanci získat zdroje z NSF.
„Bylo nesmírně náročné přesvědčit americkou stranu, že hodnocení našeho výzkumu už má jiné parametry než před pár lety. Detailně jsme vysvětlili podstatu nové Metodiky 2017+, která opouští kafemlejnkový systém založený na počtu publikací, a ukázali jsme, že nově hodnotíme na základě kvalitativních parametrů. Spolupráci budeme směřovat na Grantovou agenturu ČR, Akademii věd ČR a resort školství,“ podotkl místopředseda RVVI Karel Havlíček.
Významné jednání proběhlo na University of Maryland, jedné z vedoucích amerických škol v oblasti umělé inteligence, což bylo i ústředním tématem setkání. Univerzita spolupracuje dlouhodobě s ČVUT, konkrétně s profesorem Pěchoučkem a jeho týmem, kteří by se měli stát základem připravovaného Evropského centra excelence umělé inteligence v Praze. Přítomni byli i zástupci amerického Ministerstva obrany a námořního výzkumu, kteří vysoce ocenili naše vědce v rámci spolupráce s Office of Naval Research, Air Force Research Lab, NASA nebo Federal Aviation Technology. S nimi čeští vědci spolupracují na projektech sociální simulace, strojového učení v nepřátelském prostředí, kyberbezpečnosti atd.
„Spolupráci v oblasti umělé inteligence Američané vnímají jak z ekonomického, tak i bezpečnostního hlediska. To, že naši vědci mají v této oblasti vysoký respekt, dokresluje i fakt, že jejich pražské pracoviště Office of Naval Research je jediné na světě v zemi bez moře. Těší nás proto, že během příštích dnů bude podepsána další strategická smlouva o spolupráci mezi University of Maryland a ČVUT, což plně zapadá do konceptu Inovační strategie,“ doplnil Karel Havlíček.
Umělá inteligence, inovace a kyberbezpečnost byly i ústředními tématy na jednání s nejvýznamnějšími židovskými organizacemi. Česká delegace se postupně setkala s pěti z nich včetně vlivného Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC).  Účastníci jednání probírali i závěry z nedávné návštěvy premiéra Babiše v Izraeli spojené s inovacemi 
v zemědělské oblasti, spoluprací s nadací Start-Up Nation nebo podporou izraelských vědců při legalizaci léčebného konopí 
v ČR.
Inspirací pro oblast inovační strategie ČR v podpoře start-upů se staly rovněž Spojené státy, proto byla zařazena do programu i návštěva jejich vlajkové lodi – inkubátoru 1776. Jedná se o síť desítky center pro začínající podnikatele, která jsou po celých Spojených státech a celkem umožňují rozvoj skoro třem tisícovkám mladých podnikatelů. Washingtonská pobočka čítá asi stovku mikrofirem, které v inkubátoru dostanou zázemí, mentory, školení, sdílí společné vybavení a využívají špičkové technologie.
„Je to pro nás velká inspirace. Naším cílem je prostřednictvím CzechInvestu zahájit národní podporu budování podobných inkubátorů včetně toho, že do systému zapojíme Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, která by mohla začínající projekty financovat,“ shrnul návštěvu inkubátoru Karel Havlíček. (Tiskové sdělení Úřadu vlády ČR, 11.3.2019)
Obr. Na jednání s podnikateli premiér představil Inovační strategii The Czech Republic: The Country for the Future, 6. března 2019