Nová kolektivní dohodu vyššího stupně mezi odbory a Vládou ČR

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová pomohla svým podpisem završit proces uzavření kolektivní dohody vyššího stupně mezi Vládou ČR a odborovými organizacemi zastupujícími zájmy státních zaměstnanců ve služebním poměru. Oproti minulé verzi účinné do konce letošního roku obsahuje její aktualizovaná verze několik změn. Jejich zavedení ale státní rozpočet dodatečně nijak nezatíží.
Dokument, který se vztahuje na státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu, podepsali za vládní stranu premiér Andrej Babiš a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Za odborové organizace byla kolektivní dohoda vyššího stupně podepsána těmito zástupci: předsedou Bc. Pavlem Bednářem za Odborový svaz státních orgánů a organizací, předsedkyní Mgr. Renatou Kořínkovou za Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády, předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, předsedou Mgr. Františkem Dobšíkem za Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a předsedou Bohumírem Dufkem za Asociaci samostatných odborů ČR.
Předmětem kolektivní dohody vyššího stupně, která upravuje práva státních zaměstnanců, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, je zejména zlepšení sociálních, zdravotních, kulturních podmínek výkonu služby a bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby.
Aktualizovanou verzí došlo v dohodě k následujícím změnám: zpřesnění úpravy podmínek ochrany soukromí státního zaměstnance na pracovišti, omezení možnosti převodu dovolené do dalšího roku na 1 týden v souladu s požadavky evropského práva a Soudního dvora Evropské unie, zpřesnění podmínek pro spravedlivější poskytování indispozičního volna, zavedení odměny k životnímu výročí státního zaměstnance při dovršení 40 let věku a navýšení odměny k životnímu výročí při dovršení 50 let. Finanční dopad vyčíslený na maximálně 13 800 000 Kč bude pokryt v rámci rozpočtových kapitol rezortů bez nutnosti navýšení rozpočtových prostředků.
Kolektivní dohoda vyššího stupně nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019 a uzavírá se na dobu do 31. prosince 2019 s možností prodloužení vždy o jeden kalendářní rok, přičemž takto může být její účinnost prodloužena nejvýše dvakrát. (12.12.2018)