Nová rozvodna v Karlíně zahájila provoz

Pražský Karlín se po ničivé povodni v srpnu roku 2002 postupně proměňuje v moderní městskou čtvrť v souladu s nejmodernějšími architektonickými trendy. Roste tu nespočet unikátních staveb a mezi nimi je nejmladší budova rozvodny 110/22kV, kterou vlastní společnost PREdistribuce, a. s., která je dceřinou společností Pražské energetiky. Nová rozvodna se stává zásadním energetickým bodem, který bude do budoucna zásobovat elektřinou celou rozvíjející se oblast Rohanského ostrova, Invalidovny a jejich blízkého okolí. Bez této stavby by se developeři i následní uživatelé obchodně administrativních center a obytných domů mohli potýkati s nedostatkem elektřiny.
Rozvodna Karlín je situovaná na pozemku mezi ulicemi Rohanské nábřeží, Kelsenova a Pobřežní, v těsném sousedství architekty oceňované kancelářské budovy Main Point - sídla generálního ředitelství pojišťovny Kooperativa. Stavět se začalo v roce 2016, ale před tím dlouhých čtrnáct let probíhalo velmi složité stavební řízení. Samotná výstavba probíhala pod taktovkou generálního dodavatele stavby firmy Engie Services, na dodání technologie se podílely přední energetické společnosti jako Siemens, ABB, Končar, Brugg a další.
Veškerá technologie rozvodny je dálkově ovládaná a řízená z dispečinku společnosti PREdistribuce. Je téměř zcela bezúdržbová, takže na vše bude několik hodin týdně dohlížet jediný pracovník – domovník z oddělení Provoz VVN a RS. Bezpečnost objektu zajistí zabezpečovací prvky, včetně kamerového systému. Tato nová investice odlehčí zatížení i u třech klíčových rozvoden TR Střed, TR Pražačka a TR Holešovice, což povede k dalšímu zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny do centrální části Prahy. Instalovaná kapacita 126 MVA pomůže této oblasti pokrýt narůstající spotřebu elektřiny.
Nová rozvodna bude také schopna fungovat v rámci chytrých sítí, až se Praha jednou zcela promění ve Smart City. Projektantem rozvodny je firma ASE a její stavební část je dílem ateliéru Bílá Hora paní architektky Jitky Klusákové. Jejich zásluhou objekt splňuje všechny požadavky ekologických staveb, dokonce má unikátní bio střechu s extenzivní bezúdržbovou zelení, o kterou se postarala v rámci subdodávek firma Doubravská stavební.
Společnost PREdistribce, a. s., předpokládá, že objekt rozvodny a její zařízení po dobu minimálně 40 let vyřeší zásobování elektřinou v této městské části.
Další energetickou stavbou PREdistribuce bezprostředně navazující na rozvodnu Karlín je kabelový tunel Hlávkův most, který umožní vyvedení výkonu z nové rozvodny do oblastí Nového i Starého města. Jeho druhá etapa výstavby začala v loňském roce, ražba probíhá v hloubce mezi 30 a 40 metry a délka dosáhne více než půl kilometru. Tato energetická stavba bude propojena i s kolektorem Hlávkův most a to umožní pražským energetikům pokládku dalších kabelů o napětí 22 kV do vzdálenějších oblastí města.
Technická data transformovny 110/22kV Karlín:
2x olejový transformátor 110/22kV
Výrobce:                                    KONČAR – distributivni i specijalni transformatori d.d. (Chorvatsko, Zagreb )
Typ:                                           TRP63000-123/P
Jmenovitý výkon:                      63MVA
Hladina akustického tlaku:       < 55 dB
Rozvodna 22 kV
Výrobce:                                   Siemens AG (Německo, Frankfurt am Main)
Typ:                                           NXPLUS
Popis:                                        SF6 – izolovaný, kovově krytý rozvaděč vysokého napětí s neprodyšně uzavřenou tlakovou soustavou, se dvěma systémy přípojnic, s modulární konstrukcí
Jmenovité napětí:                     25kV
Jmenovitý proud přípojnic:       2000 A dvě sekce 36 polí
Rozvodna 110 kV
Výrobce:                                   Siemens AG (Německo – Berlín)
Typ:                                           GIS 8DN8
Popis:                                        zapouzdřená plynem SF6 izolovaná rozvodna 110 kV typu 8DN8, rozsahu 2 systémů hlavních přípojnic, 2 polí kabelových vývodů s vypínačem, 3 polí transformátorových vývodů s vypínačem, příčné spojky přípojnic s vypínačem, podélného dělení přípojnic s 1 odpojovačem, zemnění a měřením napětí v obou podélně dělených sekcích hlavních přípojnic
Jmenovité napětí:                     123 kV
Jmenovitý proud:                      2 000 A
Řídicí systém
Výrobce:                                    ABB s.r.o. – (ČR – Trutnov)
Software:                                   microSCADA
(19.9.2018)