Nové aktivity v rozpočtu EK posilující roli finančních nástrojů dávají České republice šanci významně zvýšit sumu veřejných investic

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková dohodla s viceprezidentem Evropské investiční banky Vazilem Hudákem spolupráci v oblasti většího rozvoje finančních nástrojů financovaných z rozpočtu Evropské komise, jejichž cílem je podpořit veřejné investice do širokého spektra potřeb vlády České republiky. Jde o podporu malých a středních podniků s důrazem na rozvoj nových technologií, komercionalizaci výstupů vědy a výzkumu s cílem vytvořit z ČR rychle se rozvíjející inovativní stát, a dále i do oblastí, které nejsou v působnosti MPO jako je sociální bydlení, infrastrukturní investice, atd.
Cílem spolupráce je rozšíření portfolia stávajících produktů Českomoravské záruční a rozvojové banky o investiční nástroje.  Nové aktivity v rozpočtu EK posilující roli finančních nástrojů dávají České republice šanci významně zvýšit sumu veřejných investic s dopady do všech částí podnikatelského prostředí s pozitivním vlivem na zvýšený příjem státního rozpočtu, a to také díky významnému zapojení soukromých bank, investičních fondů, penzijních fondů a pojišťoven.
Spolupráce s EIB jako hlavní finanční institucí Evropské komise je zárukou standardizovaných finančních modelů, lepšího využití prostředků z rozpočtu Evropská komise, zapojení soukromého sektoru do veřejných investic a také vytváří prostor pro významnou podporu hospodářského růstu. A to s důrazem na nezadlužování veřejných rozpočtů. (4.3.2019)