Nové Aplikační centrum Siemens pro výrobní stroje pomáhá zákazníkům z celého světa

Zaměření pražského aplikačního centra
Specialisté z pražského Aplikačního centra se specializují na jednotlivé technologie průmyslových provozů jako jsou potravinářství, automobilový nebo farmaceutický průmysl a řada dalších. Díky svým rozsáhlým technickým znalostem poskytují zákazníkům z celého světa komplexní služby: od prvního návrhu stroje a naprogramování řídicích jednotek po virtuální zprovoznění stroje. To vše ještě předtím, než je vlastní stroj vyroben.
„Dalším důležitým úkolem aplikačního centra je tvorba standardizovaných aplikací pro řídicí jednotky výrobních strojů. Stroje různých zákazníků ze stejného průmyslového odvětví mají často podobné nároky na technické řešení. Standardizované aplikace řídicích jednotek taková řešení nabízejí, takže až 80 % potřebného programu je již formou aplikace k dispozici. Zbylých 20 % si pak může zákazník sám doplnit podle detailů projektu,“ vysvětluje Sebastian Thiemann, ředitel Aplikačního centra. Hlavní přidanou hodnotou hotových řešení z Aplikačního centra je rychlejší vývoj stroje a uvedení do provozu, a především dosažení jeho nejlepšího možného výkonu. 
Aplikace MindSphere pro výrobní stroje jedině z Prahy
Pražské Aplikační centrum jako jediné na světě vyvíjí aplikace v systému MindSphere, který je určen pro průmyslový internet věcí. Vznikla zde aplikace SIMATIC Machine Monitor, která sleduje stav stroje po celou dobu jeho provozu a zaznamenává všechny údaje o tom, jak pracuje. Po každé směně informuje, k jakým událostem v jejím průběhu došlo a jak má být naplánovaná údržba stroje.
Nejnovější aplikace, která v pražském Aplikačním centru vznikla má název SIMATIC Line Control a obsahuje všechny potřebné funkcionality pro stroje, které zpracovávají dřevěné hrany a okraje. Takovéto stroje standardně pracují tak, že z jedné strany do nich vstupuje surové dřevo, které je následně upraveno tak, že je na něj nalepen finální povrch, například v určité barvě nebo vzoru. Celý tento proces zvládá stroj automaticky: měření, lepení, lisování, řezání. Díky nové aplikaci SIMATIC Line Control mohou být stroje určené pro zpracování hran a okrajů osazeny již plně vybaveným řídicím systémem, který stačí doladit o poslední detaily.
Plány do budoucnosti
V roce 2019 plánuje pražské Aplikační centrum pro výrobní stroje Siemens dobudovat tým odborníků a začít práci na nových projektech. „Vedle standardních řešení se zaměříme také na aplikace s prvky umělé inteligence, edge computing a machine learning,“ uzavírá ředitel Aplikačního centra Sebastian Thiemann. (30.1.2019)