Novela zákona o evidenci tržeb míří do třetího čtení

Poslanecká sněmovna poslala do třetího čtení návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Návrh upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Třetí čtení bude s nejvyšší pravděpodobností zahájeno v první polovině května.
Návrh novely zákona upravuje náběh posledních fází evidence tržeb. Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. Úprava také snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného.
K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. U vodného a stočného dochází ke snížení DPH z nynějších 15 % na 10 %. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.
„Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Bilance prvního roku s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ dodává ministryně financí.
Během druhého čtení poslanci předložili celkem 46 písemných pozměňovacích návrhů. Jeden z pozměňovacích návrhů se týká řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele, které je v novele rovněž obsaženo. Jedná se o zvláštním režim evidence tržeb, díky němuž bude podnikatel vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si zdarma vyzvedne na finančním úřadu. Jednou za čtvrt roku pak zašle speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad.
K tomu, aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit několik podmínek. Musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu. Není plátcem DPH a má maximálně 2 zaměstnance.
Další podmínka spočívá ve výši hotovostních příjmů. Podle původního návrhu by mohl v tomto režimu evidovat tržby podnikatel, u kterého výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč. Zmíněný poslanecký návrh však tuto hranici navyšuje na 600 tisíc Kč.
„Výši hotovostních příjmů jsme jako parametr pro udělení této výjimky zvolili po konzultaci s podnikatelskými svazy a komorami. Původně jsme navrhovali tuto hranici ve výši 200 tisíc korun, ale debaty s poslanci, podnikateli a odborníky mě přesvědčily, že je třeba tuto částku zvýšit, což také podpořím v rámci třetího čtení,“ podotýká ministryně financí Alena Schillerová.
Novela také navrhuje ukotvit formou zákona výjimky z EET pro zrakově postižené podnikatele, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry. Dále novela vrací povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.
Výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %):
domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
služby mytí oken prováděné v domácnostech,
drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
drobné opravy jízdních kol,
kadeřnické, kosmetické a podobné služby.
(17.4.2019)