Novela zákona o směnárenské činnosti zamezí okrádání turistů při výměně peněz

V květnu minulého roku předložila vláda České republiky návrh Novely zákona o směnárenské činnosti Poslanecké sněmovně. Zmíněná novela vznikla v návaznosti na nekalé praktiky některých směnáren, které si účtovaly za své služby nepřiměřeně vysoké poplatky. Problém se vyskytoval zejména v centru Prahy a nejvíce na tomto jednání tratili zahraniční turisté. Novela vstupuje v platnost 1. dubna 2019.
Od začátku dubna tohoto roku budou muset obchodníci upustit od nekalého businessu při výměně peněz. Novela zákona o směnárenské činnosti totiž zakazuje provozovatelům směnáren požadovat jakékoliv poplatky za provedení směny. Výjimky tvoří poplatek za směnu mincí či šeků a poplatek za platbu platební kartou.
Navíc je zde uložena povinnost provozovateli vystavit zákazníkovi doklad o provedení směnárenského obchodu, dokonce jak v češtině, tak v angličtině. Takový dokument musí přímo uvádět:
  • informace o provozovateli směnárny – jméno, sídlo, IČO, adresa provozovny a provozní doba;
  • informace o provedeném obchodu – měna, částka složená i vyplacená, kurz, poplatek, čas a datum;
  • a navíc i informace o právech zákazníka – právo odstoupit od smlouvy, právo podat stížnost, podat návrh k mimosoudnímu řešení sporu.
Z tohoto plyne, že směnárna bude muset dodržovat pracovní dobu a uvádět svým zákazníkům veškeré informace.
Největší budoucí užitek může přinést ustanovení o odstoupení od obchodu ze strany zákazníka. „Z § 16a této novely vyplývá, že nespokojený zákazník má nově možnost odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu a to do 3 hodin od sjednání takového obchodu. Navíc, pokud se směna uskuteční kupříkladu hodinu před koncem otevírací doby, časová lhůta pro odstoupení se přeruší a 2 hodiny po následném otevření lze stále od smlouvy odstoupit,“ uvádí advokát Mgr. Petr Novák ze společnosti Vaše nároky.cz.
Nárok na odstoupení lze uplatnit až do výše 1.000 €. Dále je nezbytně nutné, aby zákazník odstoupil přímo na provozovně, kde se směna uskutečnila. Mgr. Petr Novák dodává: „V případě, že nebude směnárna schopna navrátit zákazníkovi plnou výši transakce, může se zpětná směna přepočítat dle kurzu České národní banky. Mimo jiné je provozovatel povinen vydat zákazníkovi doklad i při odstoupení od smlouvy.“
Společnost Vaše nároky.cz zajišťuje prostřednictvím spolupracujících právníků finanční odškodnění, na které má občan nárok v případě, že se stal obětí nepoctivého či nekalého jednání obchodníků, zaměstnavatelů, institucí nebo státu. V rámci svých služeb bere na svá bedra veškeré soudní i advokátní náklady, přičemž provizi ve výši 5 až 25 procent si nárokuje pouze v případě pro klienta úspěšně vyřešeného sporu. Její pomoc je tedy dostupná všem občanům, kteří se díky ní mohou dovolávat svého nároku beze strachu z vysokých nákladů a zároveň také bez obav z časové a administrativní náročnosti. Více na www.vasenaroky.cz. (28.3.2019)