Novinky roku 2020 v resortu zemědělství: omezení plochy monokultur či pomoc při kůrovcové kalamitě

Finanční pomoc pro vlastníky lesů a mimořádná opatření na zvládání kůrovcové kalamity, prodloužení doby lovu zvěře, investice do boje se suchem, omezení plochy monokultur či povinnost očipovat psy jsou některé z novinek, které přináší rok 2020 v resortu zemědělství.
„Stejně jako v předchozích letech, i letos se zaměříme na oblasti, které je třeba řešit v souvislosti s klimatickou změnou, například kůrovcovou kalamitu. Pro nestátní vlastníky lesů jsme připravili 2,5 miliardy korun na zalesnění a péči o lesy. Již teď je z nich vyplaceno více než 980 milionů korun a vyplácení stále pokračuje. Díky naší nové vyhlášce mohou myslivci od ledna lovit některé druhy zvěře více dní v roce. To pomůže především oblastem, které zasáhla kůrovcová kalamita, a které jsou osázené novými stromky. Právě ty totiž spárkatá zvěř okusuje a ničí,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Na zalesnění holin po kůrovcové kalamitě, péči o les a zajištění pestré druhové skladby dřevin v lesích nebo na ochranu před škůdci dostanou vlastníci lesů až 2,5 mld. Kč. Podávání žádostí začalo loni v listopadu a skončí 28. února tohoto roku. Jde o první fázi víceletého programu. Letos bude MZe usilovat o získání prostředků za nahodilé těžby dříví v roce 2019, vyhodnocení budeme mít přibližně v dubnu. Žádat budeme minimálně o 4 mld. Kč.
Od začátku tohoto roku také platí prodloužení doby lovu některých druhů spárkaté zvěře. Chceme tím zajistit možnost regulovat narůstající počty zvěře, která okusuje a ničí nové stromky vysazené v oblastech po kůrovcové kalamitě. Jde o možnost lovit více dní v případech, kdy to je kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě nezbytné.
 „I v tomto roce je hlavní prioritou zadržení vody v krajině. I proto od letošního ledna nebude možné pěstovat monokultury na více než 30 hektarech souvislé plochy na erozně ohrožených půdách, což zmírní erozi půdy. Příští rok v tomto půjdeme ještě dál a toto nařízení se bude týkat všech pozemků s ornou půdou,“ řekl ministr Toman.
Dochází ke zpřísnění požadavků na hospodaření, které musí zemědělci dodržovat, aby měli nárok na některé hlavní dotace. Toto opatření napomůže zlepšit stav krajiny a její schopnost zadržovat vodu. Od dalšího roku to bude platit na veškeré orné půdě.
Novinky čekají také chovatele psů. Od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen mikročipem, jinak nebude mít platné očkování proti vzteklině. Povinné označení do budoucna usnadní identifikaci a kontrolu dodržování podmínek v chovu. O podrobnostech kolem státního centrálního registru psů se zatím jedná, jeho zavedení se očekává v roce 2022.
V roce 2020 se i nadále budeme soustředit na vyjednávání podmínek nové SZP. Našimi prioritami jsou jednodušší pravidla, dostatečně silný rozpočet – na úrovni současného programovacího období, dobrovolné zastropování, redistributivní platba, digitalizace a precizní zemědělství. Bude nutné také dojednat přechodné období na dva roky – kratší doba není reálná. V letošním roce chceme také dokončit úpravu několika důležitých zákonů. Jsou to například: myslivecký zákon, zákon o potravinách, zákon o vodách, zákon na ochranu zvířat proti týrání, ústavní zákon o ochraně vody, novela zákona o významné tržní síle a novela zákona o oběhu osiva a sadby. (2.1.2020)