Novoroční předsevzetí pro vývojářské týmy: automatizujte, řešte technologický dluh a starejte se o svůj tým, radí DX Heroes

Vývojářské firmy řeší lepší produktivitu prakticky neustále. Konec roku je proto ideální příležitostí, kdy se na svou práci mohou vývojáři podívat s odstupem a hledat prostor pro zlepšení. Čeští DX Heroes, kteří se soustředí na zlepšování vývojářské zkušenosti (developer experience) ve firmách, radí, jaké cíle a předsevzetí by si měly vývojářské týmy nastavit. A to jak z hlediska využívání technologií, tak i vzájemné spolupráce.
„Konec roku je obdobím, kdy se dotahují projekty a nabízí se skvělý prostor pro retrospektivu. Vývojáři i celé týmy díky nim mají k dispozici cenná data, která mohou konsolidovat a využít je pro zlepšení vlastní práce. Pro dosažení kvalitnější vývojářské zkušenosti by se měly soustředit na automatizaci rutinních úkonů, snižování technologického dluhu i posílení vztahů v týmu. Stejně tak by se firmy měly více starat o své vývojáře a o jejich potřeby,“ říká Prokop Simek, CEO DX Heroes.
Automatizujte všechny rutinní činnosti
Řada firem, respektive vývojářů, má v automatizaci rezervy. Často proto, že raději ručně odbaví jednoduchou položku, místo aby se daný úkon pokusili zautomatizovat. Vývojáři totiž snadno podléhají pocitu, že na automatizaci pálí příliš času. Je proto dobré mít na paměti, že automatizace je investicí do budoucna, která navíc snižuje chybovost, a tím zlepšuje i vývojářskou zkušenost.
„Zkuste si alespoň měsíc měřit čas u všeho, co děláte, a snažte se automatizovat repetitivní činnosti. Většina vývojářských firem již využívá nějaký vykazovací systém, jako je například Toggl, proto by se nemělo jednat o žádnou převratnou změnu a práci navíc,“ radí Prokop Simek.
Řešte technologický dluh
S technologickým dluhem se potýká každá firma, která vyvíjí vlastní software. Vzniká totiž v okamžiku, kdy začnete vyvíjet. Objevuje se například u firem a startupů, které nemají času nazbyt a potřebují dodat produkt co nejrychleji na trh. Následkem vyšší míry technologického dluhu pak bývají chyby v softwaru a z toho plynoucí nespokojenost uživatelů. A zpětně pak i vlastních vývojářů.
„Technologickému dluhu se vyplatí věnovat zvláštní pozornost v rámci vývojového cyklu. Počítejte s ním proto od začátku a vyčleňte si na něj pravidelný čas – klidně v řádu jednotek hodin týdně. Nastavte si proces v rámci celého týmu, například zda máte aktualizované všechny knihovny. Dále doporučuji jasně definovat, kdo se bude o technologický dluh starat. Může to být IT architekt, produktový manažer, případně product owner. Nakonec řešte návaznosti – pokud děláte na části softwaru, ujistěte se, zda je funkční i v rámci celku, a případné chyby opravte. Jakákoliv investice se totiž firmě v tomto směru mnohonásobně vyplatí,“ vysvětluje Prokop Simek.
Starejte se o své okolí
Žádný vývojář dnes nepracuje ve vzduchoprázdnu, týmová spolupráce je tak pro úspěšný produkt naprosto esenciální. Poraď, nauč, podpoř ostatní – to jsou věci, které by měl mít každý člen týmu na paměti. Zároveň tím pomůže zlepšit i interní vývojářskou zkušenost.
Nastavte si měřitelné cíle
Aby si vývojář udržel dlouhodobě motivaci, měl by si stanovit jasně měřitelné cíle. Jedním z nich může být sledování a zavádění nejnovějších trendů. Proto by se měl každý člen týmu věnovat vzdělávání v technologiích, například minimálně sedm hodin týdně. Může jít třeba o zjišťování informací o nové knihovně nebo frameworku. Stejně tak může být měřitelným cílem i zvýšení platu – pokud se v něčem zdokonalíte, měli byste za to být také odměněni.
Dejte si pravidelnou retrospektivu
Pravidelně se setkávejte se svým týmem a podívejte se, co máte za sebou. Retrospektiva vám pomůže najít silné i slabé stránky. Navíc tým dokáže dodat motivaci se v daných věcech zlepšovat. Každá retrospektiva by proto měla mít i jasný výstup, co by se mělo změnit, kdy a jak.
Vnímejte vývojáře jako lidi
Pro řadu firem je těžké vnímat pozici vývojářů, pokud se vedení soustředí primárně na byznys mimo IT. Řada interních oddělení trpí tím, že nemají přehled o vyvíjeném produktu a jeho byznysové hodnotě. Dbejte proto na komunikaci s vývojáři, vnímejte jejich potřeby a pracujte se zpětnou vazbou. Zájem se vám vrátí v podobě zvýšené motivace, efektivity i vývojářské zkušenosti.
Bavte se
Nejen kódem je vývojář živ. K vytvoření dobrého produktu je potřeba mít skvěle sehraný tým, nikoliv skupinu přepracovaných a demotivovaných lidí jedoucích na automat. Občas je zkrátka dobré upustit páru a soustředit se na mezilidskou interakci nebo společné neformální trávení volného času.
„Stejně jako je tomu v mateřském Appliftingu, i my stavíme tyrkysovou organizaci. Mimo jiné to znamená možnost seberealizace a vysokou míru individuality. Ukázalo se, že k vyšší efektivitě je třeba i dostatek svobody – možnost přijít do práce a bez přetvářky, celý včetně ideálů, aspirací a přání. Celistvost je hodnota, která pomáhá firemní kulturu v tyrkysových organizacích udržet. Nezapomínejte proto být sami sebou a bavte se, přispějete tím k lepší vývojářské zkušenosti,“ uzavírá Prokop Simek. Více na https://www.dxhe roes.io/ (/1.1.2022)