Nový dokument varující před změnou klimatu Wild Edens: Russia měl premiéru v Soči

Premiéra filmu Wild Edens: Russia z cyklu celovečerních dokumentů, které ukazují problémy vyvolané změnou klimatu, proběhla 15. května v Soči v rámci mezinárodního jaderného fóra Atomexpo 2018. Vznik dokumentu iniciovala ruská korporace pro atomovou energii Rosatom a všechny díly bude od letošního léta postupně vysílat stanice National Geographic.
Pilotní díl se zaměřuje na faunu a flóru v jedinečných lokalitách Ruska, divákům představuje obyvatele pohoří Altaj, poloostrova Kamčatka a Arktidy, kteří žijí pouze v této oblasti a které ohrožuje změna životního prostředí.
Premiéru pilotního dílu zahájil Ben Heard, zakladatel a výkonný ředitel australské nevládní environmentální organizace Bright New World, slovy o hrozbě globálního oteplování. Zdůraznil, že existuje naděje a příležitost pro pozitivní změnu: „Kvůli rostoucí koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, už žádný kout naší planety nezůstává nedotknutý civilizací. Zrychlující se změna klimatu už není hypotetická. Máme ale možnost se rozhodnout a naši planetu udělat lepší a zajistit jí zářnější budoucnost, než jsme si kdy vůbec dovedli představit.“
Rosatom, jeden z předních výrobců čisté a bezpečné energie, je hluboce znepokojen hrozbou spojenou se změnou klimatu. Alexej Lichačov, generální ředitel Rosatomu, řekl před premiérou: „To je důvodem, proč jsme podpořili projekt Wild Edens. Chtěli bychom přitáhnout pozornost veřejnosti ke krizi, kterou přinese globální oteplování, a předvést zhoubný dopad, který přináší emise CO2 vypouštěné fosilními zdroji energie provozovanými na naší planetě.“
Ellen Windemuth, výkonná producenta filmové produkční společnosti Off the Fence, uvedla pilotní díl cyklu slovy: „Rusko je velmi rozsáhlým a těžko uchopitelným územím a my jako tvůrci filmu jsme si naplno vychutnali příležitost natočit v tomto neuvěřitelném regionu unikátní záběry. Dokument divákům umožní poznat drahocenné ruské přírodní bohatství a tento křehký ráj uchová na obrazovkách diváků před tím, než jej nejspíše nevratně poškodí změna klimatu.“
Pilotní díl, který byl natáčen 12 měsíců, bude zařazen do vysílání v Africe, Asii, na Blízkém východě, v Evropě a Latinské Americe. Režisérem filmu je Andrew Ziking, výkonnými producenty Ellen Windemuth a Allison Bean z produkční společnosti Off the Fence. (18.5.2018)