Nový vyhodnocovací nástroj pro integrovanou praxi

V měsíčníku Journal of the National Comprehensive Cancer Network byl opublikován nový vyhodnocovací nástroj pro měření rozvoje a organizace jednotek integrované praxe
Studie doporučuje kvalitativní a kvantitativní měření, která mohou vést k úspěšnější koordinované péči při onemocnění rakovinou, zjišťuje potřebu lepší organizace s ohledem na integraci péče.
Nový výzkum vydaný v zářijovém vydání roku 2018 měsíčníku JNCCN (Journal of the National Comprehensive Cancer Network) zkoumá nový přístup k centrům vyhodnocování rakoviny založený na tom, jak úspěšně jim jejich organizační struktury umožňují implementovat jednotky integrované praxe (IPU). Tyto jednotky IPU jsou definovány jako vysoce koordinovaná, multidisciplinární péče (včetně rehabilitačních a podpůrných služeb), která může pacientům přinést vyšší hodnotu prostřednictvím zvýšení efektivity a snížení nákladů. Nicméně při použití této 13krokové metody měření v sedmi centrech léčení rakoviny v Evropě výzkumníci zjistili, že neexistuje žádná jasná a konzistentní strategie pro vývoj a implementaci jednotek IPU.
"Našli jsme široký rozsah vývoje jednotek IPU a charakteristik fází při diagnostických postupech karcinomu," uvedla Anke Wind, Ph.D., z oddělení psychosociálního výzkumu a epidemiologie Nizozemského onkologického institutu Netherlands Cancer Institute. "Střízlivým zjištěním je, že jejich pokročilost jednotek IPU není vysoká."
Tato studie je součástí mezinárodního projektu vyhodnocování známého jako BENCH-CAN. Nový vyhodnocovací nástroj se skládá z 51 kvalitativních ukazatelů a 193 kvantitativních ukazatelů založených na existující literatuře a odborném konsenzu. Tyto údaje byly poté shromážděny pro rok 2012 ze sedmi pilotních onkologických středisek, z nichž všechny jsou současnými členy Organizace evropských onkologických institutů (OECI). Analýza se zaměřila především na postup rakoviny prsu, aby bylo zajištěno, že všechna zúčastněná střediska budou schopna poskytnout dostatečné údaje pro srovnání. Výzkumný proces zahrnoval osobní návštěvu každého centra pro ověření dat a lepší pochopení kontextu.
Výzkumníci dospěli k závěru, že onkologická střediska zkoumají strategické organizační změny, aby zajistila dostatečný počet zaměstnanců pro měření i zlepšení jejich využití jednotek IPU jako součást jejich diagnostických postupů karcinomu.
"Při zavádění hodnotné zdravotní péče v onkologii se doporučuje systematičtější využití vlastností jednotek IPU," řekla MUDr. Wind. Výzkumní pracovníci budou pokračovat v projektu Dosahování nejlepších možných výsledků léčby rakoviny v rámci léčebných postupů prostřednictvím vyhodnocování, a to prostřednictvím projektu ABC Benchmarking, jehož cílem je dále ověřovat a rozvíjet referenční formát, aby bylo možné propojit výsledky s referenčními charakteristikami.
"Tato práce je důležitým krokem k důslednějšímu poskytování směrované péče během a po léčbě rakoviny," uvedla MUDr. Kathryn Ruddy, MPH, ředitelka onkologického oddělení pro život s rakovinou centra Mayo Clinic Cancer Center a členka výboru Života s rakovinou organizace Pokyny klinické praxe v onkologii NCCN (NCCN Guidelines(R)).
Celou studii naleznete na webových stránkách JNCCN.org. Bezplatný přístup k článku " Benchmarking Cancer Centers: From Care Pathways to Integrated Practice Units " (Vyhodnocovací onkologická centra: Od diagnostických postupů karcinomu po jednotky IPU) je umožněn do 10. listopadu 2018. Další informace o Nizozemském onkologickém institutu naleznete na stránkách nki.nl a avl.nl.
O měsíčníku JNCCN - Journal of the National Comprehensive Cancer Network
Více než 25.000 onkologů a dalších odborníků v oblasti léčby rakoviny ve Spojených státech čte měsíčník JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network. Tento odborně vyhodnocovaný, indexovaný lékařský časopis poskytuje nejnovější informace o nejlepších klinických postupech, výzkumu zdravotnických služeb a translační medicíně. Měsíčník JNCCN obsahuje aktualizované Pokyny NCCN o klinické praxi v onkologii (NCCN Guidelines(R)), články, které posuzují doporučené návody, výzkum v oblasti zdravotnických služeb a zprávy, které zdůrazňují molekulární náhled do oblasti péče o pacienty. Měsíčník JNCCN vydává společnost Harborside Press. Navštivte webové stránky JNCCN.org. Sledujte JNCCN na Twitteru @JNCCN.
O organizaci National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network(R) (NCCN(R)) je nezisková aliance 27 předních onkologických center, která se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání, zlepšování kvality, účinnosti a efektivity léčby rakoviny, aby pacienti mohli žít lepší život. Jako porotce vysoce kvalitní onkologické péče organizace NCCN propaguje význam nepřetržitého zlepšování kvality a uznává význam vytváření pokynů pro klinickou praxi vhodných pro využití pacienty, kliniky a dalšími rozhodovacích činitelů v oblasti zdravotní péče. (17.9.2018)