NUVIA přispívá ke zvýšení radiační bezpečnosti na Ukrajině

Společnost NUVIA úspěšně dokončila projekt dodávky Integrovaného automatizovaného systému radiačního monitoringu životního prostředí na území Ukrajiny. Realizace projektu financovaného Evropskou komisí trvala přes 2 roky, během nichž NUVIA vybavila zařízením vlastní výroby pět samostatných pracovišť státní korporace RADON, která se v zemi stará o radioaktivní odpady. Informoval o tom Martin Pazúr, předseda představenstva společnosti NUVIA.
Radon je státní podnik zodpovědný za shromažďování, přepravu, úpravu a dočasné skladování nízkoaktivních radioaktivních odpadů na Ukrajině. K tomuto účelu slouží speciální závody v Kyjevě, Charkově, Dněpru, Lvově, Doněcku a Oděse. Kvůli konfliktu na východní Ukrajině byl projekt EU realizován pouze pro pět z nich, s výjimkou Doněcka. Závody mají povrchová skladovací zařízení pro dočasné uložení pevných odpadů, nevyužitých zdrojů ionizujícího záření a nádrží s kapalným odpadem. Tyto závody jsou umístěny v blízkosti velkých hustě obydlených měst, což dává otázce bezpečnosti obyvatelstva vysokou prioritu. Zařízení NUVIA zde bude využito k monitorování a kontrole radiační situace v okolí.
Financování projektu
Projekt o celkovém objemu 2,6 milionu eur byl financován Evropskou komisí v rámci programu zvyšování jaderné bezpečnosti ve světě. Je jedním z 19 probíhajících v současné době projektů zaměřených na jadernou bezpečnost financovaných Evropskou komisí. Česká společnost NUVIA získala zakázku v mezinárodním tendru.
„Pro Ukrajinu stejně jako pro EU je zásadní, aby byly mimořádné situace na ukrajinském území rychle detekovány a řešeny a aby úložiště radioaktivních odpadů v celé zemi bylo možno dobře kontrolovat a udržovat. Chtěl bych zdůraznit, že je důležité vybavit Ukrajinu nejmodernějším zařízením pro monitoring, detekci a reakci na mimořádné situace,“ poznamenal Dr. Hans van Vliet, manažer tohoto projektu v Evropské komisi.
NUVIA na Ukrajině
Společnost NUVIA není na Ukrajině nováčkem. V posledních deseti letech zde realizovala na dvě desítky projektů v oblasti jaderné energetiky, zpracování radioaktivních odpadů a měření záření. Na každé ukrajinské jaderné elektrárně je používáno zařízení NUVIA na měření radioaktivních odpadů, radiační ochranu či monitoring radiační situace. V loňském roce dokončila společnost zpracování metodik pro charakterizaci radioaktivních odpadů pocházejících ze všech ukrajinských jaderných elektráren. V současné době pracuje na realizaci významných projektů v oblasti modernizace klíčových bezpečnostních systémů jaderných elektráren na Ukrajině v celkovém objemu 1,7 miliardy korun financovaných z fondu Evropské banky pro obnovu a rozvoj.
Česká společnost NUVIA je součástí nadnárodního koncernu VINCI, který postavil nový sarkofág nad čtvrtým blokem Černobylské jaderné elektrárny zabraňující úniku radioaktivních látek do okolí.
K významným zákazníkům NUVIA v České republice patří obě jaderné elektrárny, výzkumné ústavy Akademie věd ČR, vysoké školy, Armáda České republiky, jednotky integrovaného záchranného systému nebo řada podniků automobilového průmyslu. (13.12.2019)