O prázdninách bude v řadě škol a školek v Písku panovat čilý stavební ruch

Na letní prázdniny jsou i letos naplánovány velké rekonstrukce a opravy píseckých mateřských a základních škol. Náklady na jedenáct investičních akcí by měly dosáhnout téměř 45 milionů korun bez DPH. Nejnákladnější bude první etapa rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. mateřské školy na sídlišti Jih, jedné z největších školek ve městě. „Budou se zde vyměňovat všechny rozvody, modernizace se dočkají kuchyně, sociální zařízení a také interiéry tříd. Zakázku se podařilo vysoutěžit za 8,7 milionu korun bez DPH,“ řekla vedoucí oddělení školství Andrea Klimešová. S pracemi se začne hned na začátku července a vzhledem k jejich velkému rozsahu se počítá s ukončením rekonstrukce až v průběhu září.
Čtyři velké akce čekají během letních měsíců ZŠ E. Beneše. „Bude dokončena rekonstrukce velké tělocvičny, která zahrnuje i odizolování budovy a opravu fasády. Náklady na ni dosáhnou 4,15 milionu korun bez DPH. Škole se podařilo na tuto akci získat dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 1,95 milionu korun Kč,“ poznamenala Andrea Klimešová. V plánu je také modernizace učeben pro výuku technických předmětů za 3,6 milionu korun bez DPH a obnova sociálního zařízení u nově vzniklých tříd za zhruba 1,1 milionu. Děti z 2. MŠ, Mírové nám. se pak mohou těšit na nové herní prostory, které vzniknou na půdě školky. Náklady na tuto akci by měly dosáhnout zhruba 2,8 milionu korun.
ZŠ T. Šobra připravila rekonstrukci rozvodů odpadů ve 12. mateřské škole v Šobrově ulici, která bude zahájena už v červnu. Náklady na tuto akci budou téměř 3,4 milionu korun bez DPH. Rozvody se budou rekonstruovat také v podzemí samotné základní školy, jejich obnova vyjde na zhruba 750 000 korun. „V ZŠ. J. K. Tyla se o prázdninách pustí do rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT a vybudují také bezbariérový přístup do svých budov. Celkové náklady na stavební práce i samotné vybavení tříd dosáhnou zhruba 5,4 milionu korun,“ doplnila Andrea Klimešová.
V ZŠ T. G. Masaryka budou o prázdninách měnit okna na prvním stupni. Náklady na tuto akci budou více než pět milionů korun bez DPH, její součástí budou i předokenní žaluzie a nátěr fasády budovy 1. stupně. Opravy se také dočká střecha školní kuchyně 3. mateřské školy v ulici Pražská, u které se počítá s náklady ve výši zhruba 900 000 korun. ZŠ Svobodná na léto naplánovala druhou etapu opravy opěrné zdi u 16. MŠ v ulici J. Malého, která vyjde na zhruba 1,5 milionu korun. (1.6.2021)