Obce s titulem Zelená stuha si mohou vyzvedávat své odměny

Ostopovice v Jihomoravském kraj, čerstvý držitel titulu Zelená stuha ČR v soutěži Vesnice roku 2018, stejně jako dalších 9 obcí oceněných titulem Zelená stuha v krajském kole soutěže, si mohou říci o svou finanční odměnu. Čerpat ji mohou z Národního programu Životní prostředí formou dotace jak na konkrétní environmentální projekt, tak v případě vítěze na reprezentaci ČR v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe.
Obcím oceněným Zelenou stuhou v krajských kolech náleží finanční dotace do výše 500 tisíc korun, vítězné Ostopovice si mohou říci až o 1 milion korun. Žádosti mohou podávat Státnímu fondu životní prostředí ČR od 15. října 2018 až do 1. dubna 2019, čas na realizaci svých projektů mají do konce roku 2022.
Peníze putují na další zlepšování životního prostředí
Do čeho mohou obce vyhrané prostředky investovat, upřesňuje ministr Richard Brabec: „Peníze poslouží aktivním malým obcím k tomu, aby mohly dále zvelebit prostředí vesnice a uskutečnit environmetální projekty, na které nezbyly peníze v obecní kase. Současně je to motivace pro občany dalších menších obcí, aby nebyli lhostejní a o své okolí pečovali. Jen na nich samotných záleží, jak se jim bude na vesnici žít.“
Oceněné obce se budou moci díky odměně pustit například do další obnovy veřejných prostranství, ploch zeleně i cest, přičemž součástí může být i přeměna vodou nepropustných povrchů na propustné či polopropustné. Příspěvek poslouží ke stavbě či rekonstrukci různých drobných objektů, pořízení laviček a jiného venkovního mobiliáře. A v neposlední řadě lze z dotace revitalizovat hráze či břehy řek, potoků, rybníků nebo uskutečnit vzdělávací projekt zaměřený na ochranu životního prostředí. V tomto případě je třeba do ekologických aktivit, a případně i do péče o zeleň a přírodní prvky, zapojit také děti, mládež i ostatní občany.
Vítězná obec s titulem Zelená stuha ČR obdrží z této výzvy také prostředky na aktivity spojené s účastí na mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. V ní letos zvítězil náš reprezentant a loňský držitel titulu Zelená stuha ČR – obec Poříčí u Litomyšle.
Dotace je stoprocentní, výzva platí i pro vítěze v následujících dvou letech
V případě ocenění Zelená stuha náleží obcím oceněným za příkladnou péči o zeleň a životní prostředí stoprocentní dotace. Znamená to, že dotace plně pokryje všechny vynaložené způsobilé výdaje. Projekty se musí uskutečnit na zastavěném či zastavitelném území dotčených obcí, ale přijatelná budou i opatření mimo tato území. Předpokladem je, že projekty mimo intravilán obcí budou sloužit veřejnosti jako veřejná zeleň, k rekreaci či osvětě a budou v krajině plnit ekostabilizační funkci.
Na rozdíl od minulých let se dotační výzva č. 10/2018 vyhlašuje na 3 roky. Z celkové částky 21 milionů korun budou tedy moci čerpat odměny jak držitelé titulu Zlatá stuha v roce 2018 tak obce oceněné v následujících dvou letech 2019 a 2020. (16.10.2018)