Obchodní války prozatím českou ekonomiku zásadně neohrožují. Dlouhodobě se musí ČR zaměřit na inovace a lepší podnikatelské prostředí

Podle aktuálně vydané čtvrtletní zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu „Analýza vývoje ekonomiky ČR – leden 2019“ stojí za zpomalováním tuzemské ekonomiky spíše než dopady obchodních válek nedostatek pracovních a výrobních kapacit. Výsledky naznačují možnost kulminace a ukončení dlouhodobého růstového trendu zaměstnanosti.
Vzhledem ke stále nízké nezaměstnanosti a rekordnímu převisu volných pracovních míst nad počtem nezaměstnaných, lze i v následujících měsících očekávat stále dynamický růst mezd,“ říká náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko. Vývoj v zahraničí stále skýtá největší rizika a nejistoty. To se týká především podoby vystoupení Spojeného království z EU.
I přes varovné signály přicházející především z finančního trhu a rostoucí rizika, MPO nadále očekává, že české ekonomika po zpomalení růstu v roce 2018, si udrží přibližně stejnou dynamiku i v roce 2019. „Vývoj na trhu práce bude i nadále přispívat k růstu spotřeby domácností a příliv prostředků z fondů EU spolu s potřebou akcelerace technologických inovací by měl posilovat investiční výdaje firem,“ říká náměstek Očko. Nejistý je příspěvek čistých exportů, který bude negativně ovlivňován slábnoucími vývozy a dynamičtěji rostoucími dovozy. Po počátečním zrychlení inflace až k horní hranici tolerančního pásma inflačního cíle by mělo ve druhé polovině roku 2019 dojít i vlivem obnovené apreciace koruny k jejímu přiblížení k cíli. Měnově-politické sazby by měly v první polovině roku růst nad 2% úroveň.
Analýza se podrobněji věnuje vlivu obchodních válek mezi Čínou a USA na domácí ekonomiku. „Při zachování současného stavu je celkový negativní šok na roční HDP ČR odhadován jako poměrně nevýznamný,“ uvádí Očko. Dle analýzy by se mohl pohybovat v rozmezí od 3,6 mld. Kč do 6,1 mld. Kč. Pokud by došlo k zatažení Evropy do obchodního konfliktu tím, že USA uvalí cla na dovoz automobilů z EU, dopad na tuzemský HDP by byl přibližně ve výši 15,6 mld. Kč. V případě silně nepříznivého scénáře, který počítá s uvalením 25% cla na veškerý dovoz do USA, by pokles poptávky oslabil českou ekonomiku o 28,5 mld. Kč až 40,5 mld. Kč. 
Pro zlepšení konkurenceschopnosti a dlouhodobých růstových vyhlídek české ekonomiky analýza doporučuje mj. větší podporu inovací a odbourávání převážně rušivých dopadů daní a dotací na trhu se zbožím. Právě u těchto dvou pilířů indexu konkurenceschopnosti, které mají významný dopad na dlouhodobý růstu HDP ve starých členských státech EU15, ČR zaostává. I přes dosavadní vládní snahu je patrné, že nízké inovační schopnosti, vysoké břímě vládních regulací a složitý systém daní a dotací nepřispívá k dlouhodobému růstu HDP. „Nechceme-li čekat až odezní výhoda stále ještě relativně vysoké, i když postupně klesající, cenové konkurenceschopnosti, hlavní úsilí by mělo být směřováno k podpoře inovací, odbourávání administrativní zátěže pro podnikání a zjednodušování daní,“ dodává náměstek Očko. (18.1.2019)