Obcím, městům a krajům dá stát letos na regeneraci brownfieldů 100 milionů korun

O podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů mohou žádat v agentuře CzechInvest do 
16. července 2019
Obce, města a kraje, které si neví rady s brownfieldy na svém území, mohou od dnešního dne žádat o finanční podporu na jejich obnovu. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů připravilo letos celkem 100 milionů korun. Podmínkou je budoucí podnikatelské využití takto revitalizovaných lokalit. Žádosti o podporu, která může v případě jednoho projektu činit až 50 milionů korun, přijímá agentura CzechInvest do 16. července 2019.
Podpora je určena pro obce a města ze strukturálně postižených krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského anebo hospodářsky problémové regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 Ministerstva pro místní rozvoj (viz příloha Vymezená území). Podmínkou udělení podpory je budoucí využití obnoveného brownfieldu k podnikatelským či průmyslovým účelům. Výše podpory se pohybuje od 60 procent pro kraje do 95 procent pro nejmenší obce (viz příloha Míra podpory dle velikosti sídla).
Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v roce 2017. „Letos máme k dispozici pouze 100 milionů korun. Zájem obcí nicméně tuto částku výrazně převyšuje, což chceme při přípravě rozpočtu na rok 2020 zohlednit,“ říká náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko. „Prostředky z tohoto programu nejenže zlepší životní prostředí v obcích a podnítí hospodářský rozvoj strukturálně postižených lokalit, jeho nesporným přínosem je i to, že sníží zábor půdy,“ dodává.
„Z programu lze vedle rekonstrukcí či demolic financovat také výkupy nemovitostí, posudky, audity a průzkumné práce, projektovou dokumentaci a také výstavbu nezbytné infrastruktury,“ říká ředitelka agentury CzechInvest Silvana Jirotková. „Dosud jsme přijali 28 předběžných žádostí a další projekty konzultujeme s žadateli. V předchozích dvou výzvách bylo schváleno 8 projektů, které si rozdělí celkem 126 milionů korun,“ doplňuje.
Jedním z žadatelů je i město Litoměřice, které již začalo s přeměnou zchátralé kotelny pivovaru v centru na nový minipivovar. „S podporou státu chceme zrekonstruovat také jeden z objektů bývalých kasáren Pod Radobýlem, kde by měly vzniknout prostory pro podnikatelské využití, a počítáme i s rekonstrukcí druhého křídla původního pivovaru, kde by měla vzniknout turisticky veřejně přístupná sklárna,“ vyjmenovává plány města Litoměřic na obnovu brownfieldů jeho starosta Ladislav Chlupáč.
Přesné znění výzvy, včetně kontaktu na případné dotazy a formuláře žádosti, najdete na www.brownfieldy.eu. Informace poskytují také regionální kanceláře agentury CzechInvest sídlící ve všech krajských městech České republiky. Jak financovat přeměnu zanedbaných lokalit tak, aby znovu sloužily hospodářskému rozvoji oblasti, zazní i na Konferenci Brownfieldy 2019, kterou CzechInvest spolu s Asociací developerů pořádá 30. května 2019 v Libčicích nad Vltavou.
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dojednává do České republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace. (16.4.2019)