OBERMEYER HELIKA se za 30 let na českém trhu podílela na rekonstrukci či výstavbě 30 významných zdravotnických zařízení

Architektonická a projekční společnost OBERMEYER HELIKA a.s. působí v České republice již 30 let. Za tu dobu vyrostla v jednu z největších architektonických a projekčních kanceláří v zemi. Realizovala stovky projektů, které v mnoha případech patří k těm vůbec nejvýznamnějším stavbám u nás (O2 Arena, Nové divadlo v Plzni, obchodní centrum Quadrio, Černý Most a Chodov atd.). Podílela se rovněž na výstavbě či generální rekonstrukci více než 30 významných zdravotnických zařízení, což se ukázalo být zásadní zejména v letošním roce, ve kterém potřeba zdravotnických kapacit v České republice přesáhla všechny dřívější představy.
V portfoliu projektů a staveb, na kterých se OBERMEYER HELIKA za dobu své existence podílela, figurují vedle zdravotnických staveb téměř všechny typologické kategorie – urbanistické studie, rezidenční komplexy, komerční a administrativní centra, budovy pro státní správu, kulturní instituce, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové areály i stavby dopravní infrastruktury.
Díky svým zkušenostem a velikosti se můžeme specializovat na technicky náročné projekty velkého rozsahu. Navíc také poskytujeme ucelené spektrum služeb v oblasti projektovaní a inženýrských činností – od konceptu urbanistického a architektonického řešení přes zhotovení projektové dokumentace až po autorský a technický dozor, koordinaci výstavby a poradenství,“ komentuje rozsah činnosti Ing. Jiří Fousek, generální ředitel OBERMEYER HELIKA.
Na českém i slovenském trhu patří OBERMEYER HELIKA mezi lídry trojrozměrného projektování 3D a modelování staveb systémem BIM. „Využití BIM a 3D technologií bereme jako naši prioritu. Nejenomže usnadňuje koordinaci velkých projektů, ale v letošním roce se především osvědčilo i v online spolupráci,“ doplňuje Jiří Fousek.
A co bych OBERMEYER HELICE popřál k 30. výročí společnosti? Naším snem je podílet se v budoucnu na projektu nové budovy filharmonie v Praze. A také bychom si přáli uskutečnění mnoha zajímavých projektů, u kterých jsme se podíleli na přípravě a u nichž prozatím nedošlo k realizaci. Například Traumacentrum Královské Vinohrady by nyní významně přispělo ke zkvalitnění péče a efektivitě našeho zdravotnictví,“ uzavírá Ing. Jiří Fousek. (1.12.2020)