Objem realitních investic v ČR zaznamenal nejvyšší čtvrtletní hodnotu za poslední dva roky

Podle nejnovější zprávy společnosti Savills byl poslední kvartál roku 2021 v České republice nejrušnějším čtvrtletím investic do komerčních nemovitostí. Uzavřeno bylo 30 transakcí o celkovém objemu více než 628 milionů EUR. Jednalo se o nejvyšší čtvrtletní objem investic do nemovitostí od prvního čtvrtletí 2020, a zlepšení o 23 % oproti objemu investic za čtvrté čtvrtletí 2020.
Ve srovnání s předchozím kvartálem se objem investic zvýšil ve všech klíčových komerčních realitních sektorech. Průmyslový sektor byl již druhé čtvrtletí po sobě nejaktivnější, ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly prodané nemovitosti hodnoty více než 286 milionů EUR, což představuje 46 % všech investic uzavřených v posledním kvartále roku 2021 a nejvyšší čtvrtletní výsledek zaznamenaný v jakémkoli sektoru od čtvrtého čtvrtletí 2018. Investiční aktivita se zvýšila i u kanceláří, kde hodnota investic přesáhla 221 milionů EUR, tj. 35 % čtvrtletního objemu. Jednalo se o nejvyšší čtvrtletní objem investic do kanceláří, který byl v roce 2021 zaznamenán. Z meziročního pohledu se investiční aktivita výrazně přesunula od kanceláří, kde hodnota investic oproti čtvrtému čtvrtletí 2020 poklesla o 31 %, k průmyslovému sektoru, který naopak oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2020 vykázal nárůst objemu investic o 521 %. Maloobchodní prostory se na objemu transakcí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 podílely 16 % a dosáhly celkové hodnoty 97 milionů EUR.
Lenka Pechová, senior research analyst spol. Savills ČR a SR, říká: „Objem investic do komerčních nemovitostí tak celkově v roce 2021 činil 1,67 miliardy EUR. Meziročně se sice jedná o 39% pokles, ale pokud z investic v roce 2020 odečteme transakci Residomo, jednalo by se o 17% nárůst. Ve srovnání s před-pandemickým rokem 2019 je roční objem investic o 45 % nižší.“
V důsledku vysoké poptávky v průmyslovém sektoru se výnosová míra z prvotřídních nemovitostí snížila o 25 bazických bodů na 4,00 %. Poprvé v historii dochází ke sbližování výnosů z průmyslových a kancelářských nemovitostí, což dokazuje význam a poptávku v průmyslovém sektoru, který těží ze změny paradigmatu v době pandemie. K mírnému poklesu došlo i u výnosů z prvotřídních administrativních budov, a to o 10 bazických bodů na 4,00 %. U rezidenčních a maloobchodních nemovitostí zůstaly výnosy oproti předchozímu čtvrtletí beze změny: nejúspěšnější nákupní centra kolem 5,75 %, prémiové obchodní jednotky na úrovni 4,50 % a kvalitní rezidenční nemovitosti na 4,00 %.
Ze 30 transakcí realizovaných ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 se ve 13 případech jednalo o průmyslové nemovitosti, 9 transakcí se uskutečnilo v maloobchodním sektoru, převážně v krajských městech, a 6 transakcí se týkalo pražských kancelářských budov. Průměrná velikost transakce se ve čtvrtém čtvrtletí opět snížila, z předchozích 23 milionů EUR na 21 milionů EUR, zatímco v letech 2018-2019 činil čtvrtletní průměr  40,5 milionů EUR. Za zmínku stojí i skutečnost, že v roce 2021 nebyla uzavřena žádná transakce, která by převyšovala 100 milionů EUR.
Tuzemští investoři se na celkovém objemu investic ve čtvrtém čtvrtletí podíleli 50 %, celkem utratili přes 314 milionů EUR a zakoupili 21 nemovitostí. Největší objem zahraničního kapitálu ve čtvrtém čtvrtletí pocházel z USA. Tuzemští investoři patřili mezi hlavní skupinu kupujících i v průběhu celého roku 2021, celkem získali nemovitosti v hodnotě více než 778 milionů EUR, což odpovídá 47 % ročního objemu. Druhou nejaktivnější skupinou byli investoři z Evropy s 25% tržním podílem.
Fraser Watson, ředitel oddělení investičního poradenství spol. Savills ČR a SR, komentuje: „Ačkoli investiční objemy zatím nedosahují úrovně před pandemií, počet transakcí se s každým čtvrtletím zvyšuje. Celkový počet transakcí vykázal pozitivní nárůst, za celý rok 2021 bylo evidováno 72 transakcí, což je o 46 % více než před rokem a zároveň podobný počet, který byl běžný i před pandemií. Vzhledem k nemovitostem, které by měly v příštích 12 měsících změnit majitele, předpokládáme, že výsledky roku 2022 budou opět o něco pozitivnější a celkový roční objem investic nejspíše přesáhne 2 miliardy EUR. Průmyslový a logistický sektor se i nadále těší velkému zájmu investorů a tato dynamika bude nepochybně pokračovat i v roce 2022.“ (28.1.2022)