Obvinění 14 osob z napomáhání k neoprávněnému pobytu

Od 21. května 2019 prováděli detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) úkony trestního řízení v souvislosti s účastí na organizované zločinecké skupině a napomáháním k neoprávněnému pobytu na území České republiky.
Organizovaná zločinecká skupina osob měla nejméně od ledna 2018, zejména na území hlavního města Prahy, vyhledávat muže a ženy ze sociálně slabých vrstev. Ti pak měli za úplatu na pracovišti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, čestně prohlásit, že žijí s občany „třetích zemí“ ve vztahu druh či družka. Občané těchto „třetích zemí“ měli následně požádat o povolení k přechodnému pobytu na základě souhlasného prohlášení o sloučení „druh – družka“ s občanem České republiky. Účel či důvod požadovaného pobytového oprávnění byl „rodinný“ a tím mělo dojít k napomáhání získání neoprávněného pobytu osob nejen na území České republiky, ale i v rámci celé Evropské unie. Díky tomuto postupu tak občané „třetích zemí“ nemuseli splňovat veškeré zákonné podmínky nutné ke vstupu a pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
 V rámci případu s krycím názvem KOPA kriminalisté NCOZ zadrželi na území České republiky celkem 14 osob (9 občanů České republiky a 5 cizinců). Zároveň provedli několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých zajistili věci důležité pro trestní řízení.
Svým jednáním měla tato organizovaná zločinecká skupina získat neoprávněný prospěch ve výši nejméně 2.252.500 korun.
V součinnosti s odbory cizinecké policie (krajských ředitelství policie Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy) byla provedena pobytová kontrola ve vytipovaných objektech, ve kterých policisté zajistili celkem 17 osob cizí státní příslušnosti, s nimiž bylo zahájeno správní řízení o vyhoštění z území členských států Evropské unie, neboť nepředložily doklady potřebné pro vykonávání legální práce na území České republiky.
Dne 22. května 2019 kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání proti 14 osobám pro zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 odst. 1 trestního zákoníku a přečin napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky dle § 341 odst. 1, 2 písm. a), b), c) trestního zákoníku, za které v případě prokázání viny hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na 10 let. Tři obviněné cizince vzal soudce do vazby. Věc dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. (NCOZ SKPV, 28.5.2019)