Obyvatelé Mostu a Litvínova mohou podávat návrhy na zlepšení svého okolí do konce srpna

Ještě dva týdny mohou obyvatelé Mostecka navrhovat obecně prospěšné projekty, ze kterých následným hlasováním vyberou ty, jež v příštím roce zrealizují společnými silami Unipetrol a města Most a Litvínov. Kampaň probíhá v Mostě a Litvínově od poloviny července a obyvatelé mohou své návrhy podávat prostřednictvím SMS, online nebo je vhazovat do sběrných boxů rozmístěných na veřejných místech i ve speciální tramvaji.
Kampaň Unipetrolu je v ulicích obou měst viditelná na řadě veřejných prostranství a i díky speciální tramvaji, ve které je možné odevzdávat své nápady. „Těší nás, že obyvatele naše kampaň zaujala. Prostřednictvím SMS zpráv jsme dosud obdrželi 150 návrhů. Celkový počet návrhů budeme znát až po deinstalaci všech sběrných boxů po 31. srpnu,“ řekl Jakub Kosmowski, ředitel marketingu skupiny Unipetrol.
„Jsme rádi, že Unipetrol je aktivní a snaží se angažovat na rozvoji našeho regionu. Je vidět, že lidem se kampaň líbí a už se těším, jaké projekty budeme v příštím roce společně realizovat,“ řekla starostka Litvínova Kamila Bláhová, se kterou souhlasí i její mostecký protějšek, primátor Jan Paparega. „Unipetrol přišel se zajímavým nápadem. Těší mě, že našim obyvatelům není jejich okolí lhostejné a zapojili se do kampaně. Jsem zvědavý, jaké návrhy dorazí.“
Sběr nápadů probíhá do 31. srpna prostřednictvím SMS zpráv na čísle 736 304 031 a sběrných boxů umístěných ve speciální tramvaji, na veřejných místech, v prostorách veřejně přístupných institucí či na vrátnici chemického areálu v Záluží, ve kterém denně pracuje přes šest tisíc lidí. Navrhovat projekty je možné také online na stránkách www.unipetrollidem.cz. Po skončení sběru návrhů porota složená ze zástupců obou měst a Unipetrolu vybere nejlepší nápady, z nichž obyvatelé v následném hlasování vyberou ty, které budou v příštím roce realizovány.
Unipetrol je dlouhodobě aktivní v podpoře celé řady projektů. Podporuje nejen okolní obce, ale také neziskové organizace, školy i nejrůznější společenské, kulturní a sportovní události. „Jsme největším zaměstnavatelem na Mostecku a je pro nás klíčové být také platným členem místní komunity. Proto každoročně podporujeme různé projekty a tentokrát jsme se rozhodli zapojit přímo místní obyvatele. Právě oni totiž nejlépe vědí, co jejich města potřebují,“ uzavřel Jakub Kosmowski. (20.8.2019)