Očekávaná reforma primární péče se konečně stává realitou

Ve dnech 18. a 19. října 2018 se v Praze uskutečnila odborná konference zaměřená na reformu primární péče a řešení zdravotně sociálního pomezí. Konference INKO 2018, jejímž cílem bylo propojení problematiky inkontinence se dvěma velkými prioritami současného ministra zdravotnictví Vojtěcha. V obou případech jde o výzvy mimořádného rozsahu, na kterých si v minulosti vylámalo zuby několik ministrů zdravotnictví, pokud se o to vůbec chtěli pokusit.
Účastníci konference byli seznámeni s konkrétními výsledky připravované reformy primární péče a změnami kompetencí praktických lékařů, které spočívají v:
- postupném rozšiřování okruhu léčivých přípravků předepisovaných praktickými lékaři,
- převzetí úspěšně léčených onkologických pacientů do dispenzární péče praktických lékařů, a
- posilování kvality primární péče stvrzeném úspěšným dohodovacím řízením a úhradovou vyhláškou na rok 2019.
Stejně tak byly představeny dílčí kroky směřující k odblokování historické nekomunikace ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí, jež je základní příčinou více jak dvacetiletého neřešení oblasti zdravotně sociálního pomezí.
Konference se zúčastnila přibližně stovka účastníků z řad pracovníků poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb. První den konference byl převážně zaměřen na oblast zdravotně sociálního pomezí, kde se svými příspěvky vystoupili Adam Vojtěch (ministr zdravotnictví), jenž potvrdil zlepšenou komunikaci s kolegy z resortu práce a sociálních věcí, Jana Petrenko (ředitelka Koalice pro zdraví), Lukáš Horčička (předseda Urogynekologické sekce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP), Jiří Horecký, (prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb). Do následné panelové diskuse, kterou moderoval Jakub Král, se kromě přednášejících dále zapojili Petr Šonka (předseda Sdružení praktických lékařů) a David Šmehlík (náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR).
V rámci panelových diskusí zazněla celá řada tezí, které by určitě neměly zapadnout. Bylo například otevřeno téma posilování kompetencí sester, a to i v oblasti převzetí odpovědnosti za vybavování chronických pacientů inkontinenčními či stomickými pomůckami. "Ano, zcela určitě je to pro nás téma k diskusi," uvedl předseda Šonka. Součástí konference bylo i představení různých možností řešení diagnózy inkontinence a také vyhodnocení a ocenění nejlepšího příspěvku v soutěži "Poslání pečovat".
Druhý den konference byl věnován reformě primární péče. Na úvod byly představeny legislativní novinky, po nichž opět následovala panelová diskuse moderovaná Alešem Martinovským za účasti Heleny Rögnerové (náměstkyně ministra zdravotnictví), Petra Šonky, Petra Bouzka (Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP), Jiřího Horeckého a Pavla Krupičky (Svaz zdravotních pojišťoven ČR).
Za zmínku zajisté stojí i pohledy jednotlivých stakeholderů na problematiku spoluúčasti. Prezident Horecký zdůraznil, "že jakákoliv spoluúčast je politické rozhodnutí. Je třeba stanovit si minimální úroveň, co by měli mít pacienti zadarmo, co byla ta základní péče". "Téma spoluúčasti je v ČR velmi emotivní a umí prohrát nebo vyhrát volby. Žijeme v zemi, kde jsou tyto služby hrazeny ve velkém rozsahu, a to je nepochybně v pořádku. Bereme to tak, že ta spoluúčast tam má své místo, samozřejmě přiměřená a nemůže sama způsobovat to, že péče bude nedostupná," doplnil náměstek Šmehlík. Na otázku spoluúčasti projevil jasný názor i předseda Šonka. "Já osobně jsem zastáncem rozumné spoluúčasti ve všech oblastech zdravotnictví. V praxi se s tím často setkávám. Myslím, že by měla být u všech stupňů inkontinence."
Neoddělitelnou součástí reformy primární péče je také problematika domácí péče. "Já osobně jsem velkým příznivcem domácí péče, myslím si, že je to cesta k vyřešení problému nedostatku míst v zařízeních a nedostatku personálu. Myslím si, že posunout kompetence sester, je na místě, aby vše nemusel řešit lékař. Ale je to o té důvěře. V rámci domácí péče je to totiž právě sestra, která pacienta denně navštěvuje a zná nejlépe jeho potřeby," uvedl ministr Vojtěch.
V rámci řešení problematiky inkontinence dlouho chyběl jeden z hlavních partnerů diskuse, a sice pacientská organizace zaměřená na tuto diagnózu, která postihuje významné procento dnešní populace. Ale i zde se blýská na lepší časy. "Momentálně je již v procesu založení nové pacientské organizace s názvem INKOGNITO, jejímž hlavním účelem je zajištění odtabuizování inkontinence, což je velice důležité. Lidé se pořád zdráhají o této problematice mluvit," upřesnila Jana Petrenko. (1.11.2018)