Oceňujeme rozhodnutí poslanců, kteří nepodpořili návrh na zrušení výjimek z BAT pro uhelné zdroje

Svaz průmyslu a dopravy ČR v uplynulých týdnech intenzivně jednal o pozměňovacím návrhu na zrušení tzv. výjimek z BAT (nejlepších dostupných technik pro velká spalovací zařízení). Důsledkem tohoto návrhu mohla být vyřazena z provozu většina českých uhelných zdrojů v polovině roku 2021, protože by nebyly schopné plnit emisní limity stanovené evropskou legislativou k BAT. Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny nakonec radikální návrh zamítl. S návrhem nesouhlasil i hospodářský výbor.
„Oceňujeme, že poslanci akceptovali naše argumenty a upřednostnili racionální přístup. Ochrana ovzduší nadále zůstává prioritou pro velké průmyslové provozy. Ty v období let 2009 – 2015 daly téměř 60 % svých celkových investic do zlepšení kvality životního prostředí. Návrhy, které radikálně zasahují do českého energetického mixu, nelze ohrožovat konkurenceschopnost českého průmyslu a připustit zdražení dodávek tepla koncovým spotřebitelům,“ uvedl Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Svaz opakovaně upozorňuje, že razantní ústup od uhelných zdrojů v době, kdy z uhlí pochází více než polovina české výroby elektřiny, je hazardem s energetickou bezpečností ČR. Pokud by se zvýšila cena tepla, pro koncové spotřebitele by to navíc znamenalo i sociální rizika.
Nejpozději v polovině roku 2020 budou všechny zdroje na našem území plnit limity vyplývající z evropské směrnice o průmyslových emisích. Udělení výjimek z plnění BAT je přitom legitimním krokem, který evropská legislativa předpokládá právě v případech, kdy by negativní ekonomické a sociální dopady převážily nad možnými environmentálními přínosy BAT. (15.3.2018)