"Ochraňme držení legálních zbraní na ústavní úrovni," znělo Senátem!

V Senátu se 23. 7. udála akce, která je dalším velmi důležitým, a nejen ze strany statisíců majitelů legálních soukromých zbraní sledovaným, kladně bezpečnostním počinem. Senátoři výboru pro petice totiž poprvé projednávali "metrákovou" petici čítající 103 000 fyzických podpisů občanů, kterou též podepsal nejen český prezident Miloš Zeman i se svojí manželkou, premiér ČR Andrej Babiš, předseda sněmovny Radek Vondráček i předseda senátu Jaroslav Kubera, ale i mnoho dalších politiků napříč politických spektrem. Tato obří petice, která se stala jedním z největších občanských protestních hnutí u nás, přímo podporuje zakotvení ústavního práva na zbraň, jehož návrh nyní připravuje významná skupina senátorů napříč politickým spektrem. Senátní návrh má být ve formě doplnění "Práva bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní" do tzv. Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku.
Jak k tomu následně řekl Pavel Černý, prezident lidskoprávní bezpečnostní organizace Liga LIBE, která před pouhým rokem tuto petici iniciovala: 
"Zmíněný návrh novely nijak neoslabuje roli státu při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, a plně ji respektuje, na druhé straně však doplňuje na ústavní úrovni v obecném právu již běžně přítomnou a uznávanou možnost, a někdy i nutnost, obrany individuální.
S přibývajícími útoky v Evropě a zhoršující se globální bezpečnostní situací, hraje osobní bezpečnost pro občany stále důležitější roli. Prožíváme dlouhou dobu míru a patříme mezi nejbezpečnější země světa, přesto však dochází i u nás k individuálnímu násilí. Návrh ústavního zákona symbolicky do ústavního pořádku převádí morální zásadu, že zlu, což je i útok na život a zdraví člověka, se nemá ustupovat, ale naopak se má vůči němu aktivně bránit. Právo na obranu náš právní řád obsahuje dosud jen na zákonné úrovni. Vzhledem k významu práva na život, které je právo nejzákladnější, návrh považuje za správné povýšit toto právo na úroveň ústavní, neb garance ústavního práva občanů na zbraň je praktickým i symbolickým krokem k zachování vnitřní i vnější bezpečnosti ČR do budoucna."
Přítomní senátoři souzněli s přednesenými argumenty ze strany zástupců petentů, a ve svých reakcích postupně uznávali, že nesmyslné zákazy, do kterých nás nyní tlačí úředníci Evropské komise, budou působit výhradně kontraproduktivně. A že je tedy nutné nějak na vyšší úrovni, nejlépe ústavní, ošetřit náš současný bezproblémový a funkční stav. Jak zde přímo zaznělo:
"...Po jakékoliv restrikci a zákazech zbraní, které se udály v některých státech Evropy, stoupla naprosto ověřeně násobně kriminalita – neboť slušným občanům se zamezilo právo na spravedlivou a efektivní obranu a zbraně zbyly jen kriminálníkům, kteří je budou mít vždy a v každé společnosti. Dobré taktéž je, že pokud má mít stát co nejvíce zbraní pod svou kontrolou, tak paradoxně, jakýmikoliv neuváženými snahami o odzbrojení slušné veřejnosti se množství ilegálních zbraní ověřeně vždy zvýší, neboť mnozí lidé si v dnešní nejisté době buď seženou nějakou zbraň ilegální, anebo své, nyní legální zbraně státu prostě nevydají a schovají. Tím by samozřejmě také došlo ke značnému narušení stavu bezpečnosti našeho státu. A nám Bruselem vnucené zákazy, tak vlastně paradoxně učiní pravý opak - tj. namísto, aby bezpečnost zvýšily, velice nebezpečně současný bezproblémový stav rozvrátí. Takže, pokud něco tak klíčového pro bezpečnost našeho státu funguje, chraňme a obhajujme si to a nejlépe na vyšší, tj. ústavní úrovni..."
Na závěr místopředseda senátního petičního výboru a zpravodaj této petice Jan Tecl uvedl, že touto peticí se vzhledem k její velikosti a společenské důležitosti bude věnovat jak další zasedání senátního petičního výboru, tak plénum senátu při tzv. velkém slyšení v září tohoto roku. (24.7.2019)