Ochrannou přilbou zvyšujete šanci na přežití, v práci i při sportu

Když budete při jízdě na kole, bruslích či lyžích nosit ochrannou přilbu snižujete riziko zranění o 85 %. Riziko úmrtí se díky tomuto zásadnímu doplňku snižuje až devatenáctkrát.
Od poloviny roku 2006 musí cyklisté, kterým ještě nebylo 18 let povinně nosit přilbu. Dřívější statistiky říkaly, že přilbu nemělo devět z deseti cyklistů, kteří zahynuli. „Helma zabrání polovině otřesů mozku i zlomenině lebky. Setkávám se s případy, kdy přilba je po pádu na vyhození, ale pokud by ji cyklista neměl, praskla by mu lebka," říká David Havel, lékař chirurgického oddělení Nemocnice Vrchlabí.
„Úrazy hlavy patří pro pojišťovny k těm nejzávažnějším a nejnákladnějším. V kombinaci s úrazy páteře se jedná o úplně nejsložitější události i z pohledu řešení na místě, zapojení záchranných složek, následné léčby a administrativního vyřízení pojistného nároku. A také případné repatriace klienta do ČR, stane-li se úraz v cizině. Takový speciální letecký transport může vyjít i na milion korun,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa pojištovny. Nejčastěji dochází k úrazům hlavy při zimních sportech, pádech ze žebříků na zahradě, anebo při skocích do neznámé vody. Také na in-line bruslích, kde bývají následky lehčí. „Každý rok řešíme několik stovek takových zranění,“ dodává Eva Svobodová.
Ochranné přilby mají nezastupitelné místo v zaměstnání. Některé z nich mají odvětrávání, jako například pro práci na pozemních a inženýrských stavbách. Ve farmacii a v chemickém provozu mají přilby odvětrávání z pochopitelných důvodů jenom vzadu. Ochrannou přilbu zcela bez odvětrávání používají například elektrikáři. „Jakmile dojde k narušení, prasknutí nebo poškození skořepiny přilby je nutné ji okamžitě vyměnit. Obvyklá životnost pracovních přileb je do 5 let,“ říká Jan Chovanec, zástupce obchodního ředitele Canis Safety, výrobce a prodejce pracovních oděvů, bot a rukavic. Díky kvalitě ochranných přileb se zvyšuje pohodlí, což vede k vyšší produktivitě. „Přilba musí správně dosednout na hlavu a pomocí stahovacího kolečka si uživatel nastaví její optimální upevnění", dodává Jan Chovanec s tím, že pokud přilba upínací kolečko nemá, utáhne se pomocí pásky.
Vedle hlavy je ale nezbytné chránit i zrak, dýchací cesty a sluch. Jak vyplývá ze statistik Českého statistického úřadu, v prvním pololetí letošního roku se stalo 40 smrtelných pracovních úrazů (37 muži a 3 ženy) a závažných pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů bylo od ledna do června 551. Nejméně rizikovým se jeví odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví s 42 pracovními úrazy, naopak nejvíce pracovních úrazů s délkou pracovní neschopnosti delší než 3 dny se v 1. pol. 2019 událo ve Zpracovatelském průmyslu. (3.1.2020)