Od dálnic zmizelo za rok bezmála 700 billboardů, nelegální reklamy se daří odstraňovat rychleji

Z ochranného pásma dálnic bylo k dnešnímu dni odstraněno celkem 691 billboardů. Odstraňovat reklamy se nyní daří výrazně rychleji. Zatímco od září loňského roku do srpna se v průměru odstraňovalo 1 – 2 billboardy každý den, nyní je to 8 reklamních zařízení denně. Tímto tempem by do konce roku mohla zmizet kolem dálnic drtivá většina všech nelegálních reklam. Většinu nelegálních poutačů odstranili sami majitelé, 94 kusů pak pracovníci středisek správy a údržby dálnic. Největší vlastník billboardů, společnost Czech Outdoor, se zavázal odstranit do konce září ještě 184 svých reklamních zařízení z okolí dálnic. Nejvíce reklam bylo odstraněno z dálnice D1, D11 a D2.
 „Odstraňování bohužel nejde tak rychle, jak bychom si přáli, může za to liknavost některých majitelů, kteří neplní svou zákonnou povinnost. Rozhodně nešlo postupovat tak, že bychom po uplynutí zákonné lhůty pro odstranění reklamních nosičů mohli vzít pilku a jít odřezávat“, říká ministr dopravy Dan Ťok.
Celkově bylo za necelý rok odstraněno z ochranného pásma dálnic mimo souvisle zastavěné území 691 reklamních poutačů, což je zhruba polovina všech billboardů na dálnicích. Na D1 už není 442 reklamních zařízení, na D11 je pryč 128 billboardů a na D2 bylo odstraněno 98 reklam (více v tabulce níže).
Odstraňovat reklamy se nyní daří výrazně rychleji. Zatímco od září loňského roku do srpna se v průměru odstraňovalo 1 – 2 billboardy každý den, nyní je to 8 reklamních zařízení denně. Tímto tempem by do konce roku mohla zmizet kolem dálnic drtivá většina všech nelegálních reklam.
Postup podle zákona o pozemních komunikacích je administrativně velmi náročný. Ke každému reklamnímu zařízení musí ministerstvo dopravy prověřit v rámci svého silničního správního úřadu, že je jeho provoz opravdu v rozporu s právními předpisy a jsou splněny podmínky pro jeho odstranění. Cílem ministerstva dopravy je odstranit do konce roku drtivou většinu reklamních ploch z ochranného pásma dálnic.
Největší majitel billboardů slibuje odstranit svoje poutače do konce září
Společnost Czech Outdoor uzavřela s Ministerstvem dopravy dohodu o konečném termínu demontáže zbytků billboardů stojících podél dálnic. Při společném jednání došli zástupci firmy a ministerstva k reálnému termínu v horizontu měsíce září. Doposud firma odstranila 477 billboardů z celkového počtu 661 kusů.
„Při jednání s Ministerstvem dopravy jsme dospěli ke konkrétnějšímu termínu demontáže zbylých reklamních ploch. Připomínáme, že jsme průběžně již od loňského září naše plochy odstraňovali podle harmonogramu dohodnutého s ministerstvem, a navíc jsme hned na začátku platnosti zákona všechna reklamní zařízení, která měla být odstraněna, zakryli nekomerčním motivem české vlajky. Volba motivu byla záměrná, česká vlajka je natolik známá, že nepoutala zvláštní pozornost řidičů. Zcela jinak je tomu však u některých firem, například společnost A. C. E. Media. Ta nejen že plochy neodstraňuje, ale navíc je i nadále prodává klientům a kromě toho vede arbitráž s Českou republikou,“ upozorňuje Richard Fuxa, jednatel společnosti Czech Outdoor.
Ten také vysvětluje, že jediné plochy, které mohou v blízkosti dálnic zůstat, jsou plochy zřízené v souvisle zastavěném území a nařízené odstranění se jich netýká. Oproti odstraněným tisícům ploch se však jedná pouze o zlomky tohoto počtu. (29.8.2018)