Od roku 2010 vzrostlo v EU nájemné o 16 %, ceny domů o 39 %

Ceny nájmů a domů v EU pokračovaly ve 3. čtvrtletí 2021 ve svém trvalém růstu, a to o 1,2 % a 9,2 % v porovnání se 3. čtvrtletím 2020. Tyto informace pocházejí z údajů o nájmech a cenách domů, které zveřejnil Eurostat. Článek představuje několik poznatků z podrobnějšího článku Statistics Explained o statistice cen bydlení.
Mezi rokem 2010 a 2. čtvrtletím 2011 se ceny domů a nájmů v EU vyvíjely podobně, ale od 2. čtvrtletí 2011 se tyto cesty výrazně rozcházely. Zatímco nájemné během období do 3. čtvrtletí 2021 stabilně rostlo, ceny domů značně kolísaly.
Po prudkém poklesu mezi 2. čtvrtletím 2011 a 1. čtvrtletím 2013 zůstaly ceny domů mezi lety 2013 a 2014 víceméně stabilní. Poté došlo počátkem roku 2015 k rychlému růstu, od té doby ceny domů rostly mnohem rychleji než nájmy.
Za období 2010 až 3. čtvrtletí 2021 vzrostlo nájemné o 16 % a ceny domů o 39 %.
Od roku 2010 se ceny domů více než zdvojnásobily v Estonsku, Maďarsku, Lucembursku, Lotyšsku a Rakousku
Při srovnání 3. čtvrtletí 2021 s rokem 2010 vzrostly ceny domů více než nájemné v 18 členských státech EU. Ceny nemovitostí se zvýšily ve 23 zemích EU a klesly ve čtyřech, přičemž nejvyšší nárůst zaznamenaly Estonsko (+141 %), Maďarsko (+118 %), Lucembursko (+117 %), Lotyšsko (+106 %) a Rakousko (+104 %). Pokles byl zaznamenán v Řecku (-28 %), Itálii (-12 %), Kypru (-6 %) a Španělsku (-0,5 %).
U nájmů byl vzorec jiný. Při srovnání 3. čtvrtletí 2021 s rokem 2010 se ceny zvýšily ve 25 členských státech EU a klesly ve dvou, přičemž nejvíce vzrostly v Estonsku (+162 %), Litvě (+111 %) a Irsku (+68 %). Pokles byl zaznamenán v Řecku (-25 %) a na Kypru (-3 %).
Zdroj: Eurostat (14.1.2022)