Odborná konference Pyromeeting 2019 se zaměřila na změny klimatu

V Brně se 30. 5. uskutečnila konference se zahraniční účastí Pyromeeting 2019. Letos byl Pyromeeting zaměřen na aktuální téma – změna klimatu a již tradičně doprovodil brněnský veletrh PYROS/ISET.
Odbornou konferenci organizuje MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků a s Veletrhy Brno. Za pořadatele se Pyromeetingu účastnil a konferenci zahájil generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba. Ten k tématu změny klimatu řekl, že musíme být připraveni poskytovat pomoc bez ohledu na druh a rozsah události. „Musíme tak vlastně být o krok napřed před veškerými změnami. Proto aktivně sledujeme všechny trendy, vedeme odborné diskuse a upravujeme naše postupy tak, abychom vždy uspěli. Jsem velmi rád, že můžeme přispět touto konferencí k rozsáhlé diskusi na téma změn klimatu. Toto téma Hasičský záchranný sbor hodně zajímá. Stále dramatičtější projevy počasí prověřují naše systémy a techniku až na samotnou hranici jejich možností.“
Přednášky byly rozděleny do dvou bloků. V prvním bloku se ve své přednášce nazvané „Přerušované rovnováhy a bezpečnost společnosti v 21. století“ prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy a ředitel Českého egyptologického ústavu zabýval dlouhými časovými řadami, tak, jak je možné je studovat a vysvětlovat na základě současného vědeckého poznání. Zaměřil se také na vnitřní dynamiku společnosti, mediální povahu informačních toků a jejich dopad na stav obyvatelstva, stejně jako lidské adaptace na změny klimatu s veškerými dopady na obranyschopnost a resilienci společnosti. Na něj navázal vědecký tajemník Českého hydrometeorologického ústavu RNDr. Jan Pretel, CSc., s prezentací „Projevy klimatických změn“. Jeho přednáška zahrnovala nejvýznamnější projevy změn v četnosti a intenzitě extrémních povětrnostních jevů např. dlouhodobé sucho, povodně, přívalové srážky, vysoké teploty nebo větrné smrště zejména v Česku. Zamýšlel se i nad tím, zda lze těmto projevům zabránit a jako společnost „zápas“ s klimatem vyhrát.
V druhém bloku vystoupili zástupci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří seznámili účastníky s dopady změny klimatu na Hasičských záchranný sbor ČR a opatřeními, které musí sbor přijímat. Závěr bloku byl věnován analýze orkánu Herwart ze dvou úhlů pohledu a to z pohledu operačního řízení a dále ochrany obyvatelstva. „Vzpomeňme třeba na orkán Herwart. To byla obrovská zkouška. A uspěli jsme. Nicméně jsme identifikovali řadu systémových změn, které povedou k ještě větší připravenosti a akceschopnosti hasičů.“ dodal k orkánu Herwart genmjr. Ryba.
Konference Pyromeeting již tradičně doprovázela veletrh PYROS/ISET, na kterém měl Hasičský záchranný sbor ČR svůj stánek v pavilonu F brněnského výstaviště.
Letos se zde, mimo jiné, představili hasiči-lezci, kteří seznámili návštěvníky s nejaktuálnějšími trendy své práce. Profesionální i dobrovolní hasiči z Jihomoravského kraje připravili názornou ukázku, jak vypadá výcvik jednotek ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.
Součástí expozice v pavilonu F byla také prezentace zaměřená na zpracování prostorových dat pomocí GIS - Geografického informačního systému, který využívá počítačový hardware, software, geografické informace a lidský potenciál ke sběru, správě, analýze a konečné vizualizaci dat, které mají vztah k povrchu Země. Zájemci si také mohli prohlédnout mobilní operační středisko včetně datových podkladů firmy Gina.
Na své si přišli i milovníci hasičské techniky. Pro ty byla k vidění celá řada novinek – například mobilní chemická laboratoř nebo chemický kontejner s ukázkou stanoviště dekontaminace.
A technika HZS ČR nebyla k vidění pouze v pavilonu F. V rámci venkovní expozice výstaviště byl k vidění například univerzální dokončovací stroj, víceúčelový stroj HUDDIG nebo Cisternová zodolněná stříkačka - TITAN.
Celá konference byla velmi kladně hodnocena všemi odborníky, kteří přijali pozvání. Tradičními účastníky konference jsou zástupci hasičských záchranných sborů krajů, zástupci ústředních správních úřadů, představitelé územní samosprávy, zástupci vysokých škol vzdělávající odborníky v oblasti bezpečnosti a další zástupci vybraných institucí působících v oblasti bezpečnosti. (HZS, 30.5.2019)