Odborné a teritoriální semináře a konference

13. 11. 2018 Naučte se jednat s ČÍNSKÝM obchodním partnerem - úspěšné obchodní jednání, čínské delegace, odlišnosti v komunikaci, řešení konfliktů
• Dozvíte se, jak překonat záludnosti čínského vyjednávání, etikety a etiky. Od podání vizitky po pozvání na karaoke. Od potřesení rukou, po večeři v hostitelově rodině. A až vystoupíte příště na letišti v Pekingu, nebo v Praze přijmete čínské obchodní partnery, budete se cítit jako doma.
14. 11. 2018 BUSINESS ETIKETA v obchodním jednání (interaktivní seminář)
• Určování společenské významnosti, představování, oslovování, pozvánky, zasedací pořádek
• Dress code, etiketa stolování, techniky pro navazování přirozené konverzace, praktická cvičení
15. 11. 2018 Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ - el. žádosti, postupy a procedury, identifikace zboží
• Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu a postupy a procedury při podání žádostí o povolení k vývozu (individuální, souhrnná)
• Aktualizovaný seznam zboží dvojího použití a identifikace zboží dvojího použití, identifikace zboží dvojího použití, praktické příklady
16. 11. 2018 Jak založit a provozovat E-SHOP v NĚMECKU – právně a daňově správně!
• Pro každého provozovatele e-shopu v České republice je sousední Německo zajímavým trhem. Bez ohledu na to, zda se jedná o B2B nebo B2C: i přes stávající evropské právo existuje řada právních a daňových pastí!
20. 11. 2018 Vytvořte si přesvědčivé propagační materiály!
• Naučíte se jak dramaticky zvýšit efektivnost vaší propagace, jak udělat sdělení atraktivnější, jednodušší a přesvědčivější
• Získáte zpětnou vazbu k vlastním materiálům, které si přinesete. Obdržíte konkrétní rady, které můžete okamžitě aplikovat v praxi
Další vybrané akce:
• 01. 11. 2018 ITÁLIE a RAKOUSKO - exportní příležitosti
• 06. 11. 2018 Jak úspěšně exportovat do Německa
• 21. 11. 2018 Naučte se jednat s JAPONSKÝM a KOREJSKÝM obchodním partnerem
• 22. 11. 2018 PREZENTAČNÍ dovednosti prakticky
Více informací o dalších chystaných akcích, včetně online přihlášky, naleznete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo www.exportnivzdelavani.cz. (23.10.2018)