Odborné a teritoriální semináře a konference

20. 11. 2018 Vytvořte si přesvědčivé propagační materiály!
• Znáte osvědčené zásady vytváření propagačních materiálů? Dokážete zaujmout na první pohled?
• Je vaše sdělení dostatečně přesvědčivé? Vynakládáte peníze na propagaci efektivně? Jste spokojeni s odezvou na vaše kampaně?
21. 11. 2018 Naučte se jednat s JAPONSKÝM a KOREJSKÝM obchodním partnerem
• Jak budovat a udržet korektní pracovní vztahy s asijskými obchodními partnery a kolegy, jak vzájemně efektivně komunikovat a čeho se vyvarovat
• Japonská a korejská kultura na pracovišti, etiketa pro společenské příležitosti
22. 11. 2018 PREZENTAČNÍ dovednosti prakticky
• Chcete prodat svůj výrobek či službu? Nespoléhejte jen na to, že své zboží perfektně znáte. Nepodceňujte význam dobré prezentace!
• Zásady efektivní prezentace, příprava a struktura prezentace, analýza posluchačů, zvládání vlastní trémy a námitek posluchačů, aktuální zpětná vazba a další důležité informace
28. 11. 2018 Marketingové strategie na zahraničních trzích
• Seminář zaměřený na marketingový průzkum, tvorbu analýz a přípravu taktických plánů při dobývání cizích trhů. Autorem semináře je pan Karel Havlíček, generální ředitel společnosti SINDAT, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a děkan Fakulty ekonomických studií VŠFS.
Další vybrané akce:
• 14. 11. 2018 BUSINESS ETIKETA v obchodním jednání (interaktivní seminář)
• 15. 11. 2018 Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ - el. žádosti, postupy a procedury, identifikace zboží
• 16. 11. 2018 Jak založit a provozovat E-SHOP v NĚMECKU – právně a daňově správně!
• 27. 11. 2018 OBCHODUJEME S ČÍNOU - jak zvýšit úspěšnost svého produktu, loajální obchodní partner, uzavírání smluv, autorská práva, marketing v Číně, E-COMMERCE
Více informací o dalších chystaných akcích, včetně online přihlášky, naleznete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo www.exportnivzdelavani.cz (6.11.2018)