Odborníci z Doosan Škoda Power zajistili generální opravu parní turbíny v kladenské teplárně

Pravidelné kontroly technického stavu se netýkají jen automobilů a motocyklů, ale i rozsáhlých strojních celků, jako jsou parní turbíny a jejich příslušenství. Po šesti letech hladkého provozu byla dvoutělesová kondenzační parní turbína o výkonu 135 MW, která zajišťuje chod Teplárny Kladno, poprvé otevřena, aby byl po revizi zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz i do dalších let.
Revize tak složitého soustrojí není otázkou několika hodin nebo dnů. Jelikož do turbíny v plném výkonu proudí pod tlakem víc než 30 atmosfér pára o teplotách přesahujících 535 °C, bylo před kontrolou nutné turbínu odstavit a nechat vychladnout, aby mohlo započít odizolování turbíny, demontáž parovodů, uvolnění šroubů v dělící rovině a soustrojí mohlo být „otevřeno“. Poté mohly být všechny vnitřní části – zejména rotory s více než 25 stupni ocelových lopatek – zkontrolovány, podle potřeby opískovány a otestovány pro další provoz.
Technicky nejnáročnějším krokem byla oprava dělící roviny turbíny. U té se konstruktéři Doosan Škoda Power rozhodli využít 3D skenování a počítačovou modelaci. Pomocí této technologie byl vytvořen model dělící roviny vnějšího tělesa, díky kterému technici vyhodnotili deformace, které byly následně vyvařeny, vybroušeny a zaškrabány. Právě i díky aplikaci progresivních metod 3D skenování byla oprava provedena s jednodenním předstihem.
„Většina oprav probíhala přímo v teplárně na Kladně. Do závodu v Plzni putoval jen rotor z kombinované vysoko-středotlaké části a rozváděcí kolo z nízkotlakého dílu pro přebřitování těsnících částí, stejně tak i olejové vložky. “ říká Jaroslava Soysal, manažer projektu ve společnosti Doosan Škoda Power.
Součástí generální opravy byla i výměna vnitřního vysokotlakého tělesa. Veškeré naplánované i neplánované práce zjištěné po otevření stroje byly provedeny v souladu s dohodnutým harmonogramem a turbína byla uvedena do provozu v požadovaném termínu.“ říká Stanislav Klanduch, ředitel provozu a údržby Teplárny Kladno. (10.12.2019)