Odborný virtuální veletrh EPLAN se letos bude věnovat tématu Průmysl 4.0

Úspěšný formát virtuálního veletrhu vstupuje v propracovanější verzi do dalšího kola: 15. května pořádá firma EPLAN společně se sesterskou firmou Cideon třetí virtuální odborný veletrh trendů v projektování zaměřených na Průmysl 4.0. Co čeká návštěvníky nového: ve virtuálním veletržním stánku budete moci navštívit společný stánek obou firem na veletrhu
Hannover Messe. Zájemci z celého světa mohou podniknout virtuální cestu po jednotlivých stanovištích. Osvědčené prvky z minulých dvou ročníků veletrhu zůstávají zachovány: přehledové přednášky, živé ukázky nejnovějších verzí softwaru, a to nemluvíme o možnosti chatu s odborníky z celého světa a možnosti kontaktů s ostatními uživateli.
Slogan firmy EPLAN pro letošní veletrh Hannover Messe (23. - 27. 4 2018) byl "konektivita pro digitální inženýrství" a stejné heslo bude mít i nadcházející virtuální veletrh: 15. května 2018 od 8 do 20 hod nabídnou společnosti EPLAN a Cideon účastníkům digitální platformu, kde se návštěvníci dozvědí výsledky nejnovějšího vývoje v oblasti inženýringu. Firma EPLAN, dodavatel řešení, se sídlem v Monheimu v Německu, a Cideon, mnichovská firma, která je společně s firmou EPLAN součástí skupiny Loh Group, jsou plně propojené s nejnovějšími průmyslovými trendy. Poprvé vytvoří digitální dvojče svého společného veletržního stánku z Hannover Messe a zakomponují ho do svého virtuálního veletrhu. Zákazníci a potenciální klienti navíc získají možnost vyslechnout si fascinující živé prezentace o efektivních inženýrských službách, při ukázkách softwaru se seznámí s jeho novými funkcemi a z chatů s odborníky a dalšími uživateli získají mnoho užitečných tipů. Virtuální veletrh se bude konat celkem dvanáct hodin, aby pokryl co nejvíce časových zón po celém světě, a bude v angličtině. Odborníci firem EPLAN a Cideon z celého světa budou on-line připravení účastníkům zodpovědět otázky v mnoha běžných světových jazycích.
Spolupráce s partnery a komunikace mezi uživateli
K tomu, abychom účastníkům zprostředkovali strukturu různých témat, jsme digitálně nasnímali náš stánek na veletrhu Hannover Messe o rozloze 420 čtverečních metrů a záznam jsme následně digitálně zpracovali. Pro ty, kteří nemohli přijet do Hannoveru osobně nebo si chtějí doplnit informace, bude velmi snadné prohlédnout si 15. května 360° simulaci stánku na svém vlastním počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Pokud jde o témata živých ukázek a prezentací v přednáškovém sále, veletrh bude letos zaměřen hlavně na přicházející verzi platformy EPLAN 2.8, která s nově vyvinutými službami využívá cloudu. Detailně budou probrány inovace jednotlivých komponent platformy EPLAN a výhody cloudových aplikací. Navíc návštěvníci mohou očekávat zajímavé prezentace produktů zaměřené na praxi, např. na budoucnost orientovaných řešení, jako jsou EPLAN Cogineer, Syngineer a EPLAN Data Portal.
Kromě příkladů inovativního využití softwaru EPLAN nabídne virtuální veletrh zákazníkům a partnerům také množství prostoru pro navazování kontaktů a rozhovory. Úspěch mluví sám za sebe: při druhém virtuálním veletrhu, který se konal minulý rok, zaznamenaly firmy EPLAN a Cideon okolo 950 registrovaných účastníků ze 70 zemí. Každý, kdo se chce zúčastnit, je srdečně zván k registraci na následujících adresách: www.eplan.de/virtualfair  www.cideon.de/virtualfair
Zdroj: EPLAN