Odložení kontrol a administrativních požadavků pro produkty živočišného původu a rostlinného původu při dovozu do Velké Británie z EU/ČR

Britská vláda prostřednictvím prohlášení ministra Michaela Gova pro britský parlament oznámila odložení kontrol a administrativních požadavků pro produkty živočišného a rostlinného původu při dovozu do Velké Británie z EU/ČR. Původně stanovené termíny pro zavádění těchto požadavků se prodlužují o 6 měsíců.
V prohlášení z 11. 3. 2021 Michael Gove sdělil, že dojde k odložení termínů zavedení nových opatření a požadavků na import, které bylo původně plánováno na 1. dubna a 1. července 2021, a to takto:
I.        1.října 2021
► Zavedení povinnosti podávat předběžná oznámení při dovozu produktů živočišného původu, některých vedlejších produktů živočišného původu a vysoce rizikových potravin jiného než živočišného původu a vývozní veterinární osvědčení u zboží živočišného původu a některých vedlejších produktů živočišného původu.
II.      1. ledna 2022
► Zavedení fyzických sanitárních a fytosanitárních (SPS) kontrol u produktů živočišného původu, některých vedlejších produktů živočišného původu a vysoce rizikových potravin jiného než živočišného původu na stanovištích hraniční kontroly,
► provádění fyzických SPS kontrol u vysoce rizikových rostlin na stanovištích hraniční kontroly (na rozdíl od současnosti, kdy probíhají na místě určení),
► povinnost podávat předběžná oznámení při dovozu u rostlin a rostlinných produktů s nízkým rizikem a zavedení kontroly dokladů včetně fytosanitárních osvědčení,
► povinnost předkládat prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení dováženého zboží,
► celní dovozní prohlášení budou i nadále povinná, ovšem až do 1. 1. 2022 byla prodloužena možnost zpětného podání celního prohlášení ve lhůtě až šesti měsíců po dovozu zboží.
III.      1. března 2022
► Provádění fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly u živých zvířat, nízkorizikových rostlin a rostlinných produktů.
Výše uvedené změny zatím nebyly promítnuty do oficiálních materiálů britské vlády, proto k nim nejsou stanoveny další podrobnosti. Lze předpokládat, že k aktualizaci materiálů dojde v průběhu března 2021. (12.3.2021)