Odstartovala inovační výzva NATO

Prevence před elektromagnetickým impulsem – to je doposud největší inovační výzva pro odbornou veřejnost, kterou právě odstartovalo NATO. Aliance, ve spolupráci s Defense and Security Innovation Hub Česká republika, má rostoucí zájem na ochraně společnosti i ozbrojených sil před tímto bezpečnostním rizikem, které může zničit veškerou elektroniku během okamžiku. Proto dává příležitost expertům, aby přispěli k řešení tohoto problému a navrhli inovativní řešení, týkající se prevence, zmírnění či obnovy následků elektromagnetického impulsu.
Nad soutěží NATO převzali záštitu první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Jaromír Zůna a rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček. Slavnostní vyhlášení výsledků NATO Innovation Challenge se uskuteční 30. května 2019 v Brně, a to na závěr odborné konference „Perspektivní trendy v technologii a systémech ve vojenství“, kterou na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET pořádá Vojenský technický ústav, s. p. Jeho experti na problematiku elektromagnetického impulsu z odštěpného závodu VTÚPV Vyškov se do přípravy a organizace této alianční výzvy rovněž odborně zapojili. (28.3.2019)