Odstředivky

 

K rychlému sušení prádla sestrojil r. 1820 Angličan J. Shoffield buben rychle se točící, na nějž se navinovalo mokré prádlo. Jakýsi Petzold v Paříži sestrojil r. 1836 děrovaný svislý buben rychle se točící, do něhož se ukládalo mokré prádlo.

Odstředivky na mléko (separátor): r. 1859 sestrojil prof. Fuchs v Karlsruhe o. na zkoušení tučnosti mléka; první praktickou o. na m. sestrojil r. 1864 Prandtl; zlepšili jí r. 1872 Moser z Vídně a Lefeldt ze Schoningen; nepřetržitě pracující o. sestrojil r. 1879 švéd. inženýr G. de Laval; značné zlepšení o., rozdělením jí talířovitými stěnami, provedl r. 1889 v. Bechtolsheim.