Olovo

 

Znali je v Assyrii a Babylonii již někdy v 3. tisíc. př. Kr. V Egyptě je znali před r. 1500, dostávali je od Féničanů. Nejstarší známé olověné doly byly v Laurionu v Řecku a patřily městu Athénám. Pracovalo tam až 20 tisíc otroků. Technika výroby o. z rud se v podstatě nezměnila až do konce 17. století. R. 1698 bylo poprvé (v Anglii) užito k výrobě olova plamenové peci.