On line život Evropanů

V roce 2018 byla na sociálních sítích aktivní více jak polovina Evropanů. Facebooku, Twitteru, YouTubu či Instagramu doslova propadla nejmladší generace. Rekordmany byli mladí Češi. Mezi šedesátníky a sedmdesátníky se baví správou osobního profilu, odesíláním zpráv a umísťováním příspěvků každý pátý Evropan.
Sociální sítě
Sociální sítě využívalo v roce 2018 na 56 procent obyvatel Evropské unie ve věku 16 až 74 let. V roce 2011 to přitom bylo jen 38 procent. Míra zapojení byla mezi členskými státy EU nejvyšší v Dánsku (79 %), Belgii (73 %), Švédsku a Velké Británii (70 %). Na opačném konci žebříčku s hodnotou pod 50 % byly tři státy unie: Francie (42 %), Itálie (46 %) a Slovinsko (49 %). Češi patřili s 56 % k evropskému průměru.
Z mladších lidí ve věku 16 až 24 let bylo v loňském roce na sociálních sítích téměř devět z deseti osob v EU (88 %). Tento podíl se pohyboval od 77 % ve Francii a 79 % v Itálii po rekordních 97 % v Česku, Dánsku a Chorvatsku.
Ze starších lidí ve věku 65 až 74 let byla na sociálních sítích aktivní téměř jedna pětina (19 %) osob. Nejméně populární byly mezi dříve narozenými obyvateli EU v Bulharsku (8 %) a Řecku (9 %), naopak v Dánsku je využíval každý druhý (46 %). Čechy v předdůchodovém a důchodovém věku sociální sítě příliš neoslovují. S jedenácti procenty patříme k evropskému podprůměru. (31.7.2019)