Online prodej mezi podniky v EU nadále roste

V roce 2020 využilo 22 % podniků v EU prodej prostřednictvím elektronického obchodu a 19 % uvedlo, že jejich online prodej dosáhl alespoň 1 % jejich celkového obratu, což je nárůst o 1 procentní bod (pb) ve srovnání s rokem 2019 a 6 procentních bodů oproti 13 % v roce 2010. Stálý růst využívání e-commerce prodeje v mnoha zemích umocnila pandemie koronaviru a omezení pohybu, což vedlo jak zákazníky, tak firmy ke zvýšenému zájmu o online prodej.
Dánsko zaznamenalo nejvyšší podíl podniků prodávajících online (elektronické prodeje alespoň 1 % jejich celkového obratu) mezi členskými státy EU s 38 %, což je stejný podíl jako v předchozím roce. Irsko a Švédsko se umístily na druhém místě s 34 % a zaznamenaly nárůst o 1 a 3 pb ve srovnání s rokem 2019.
Belgie a Finsko zaznamenaly v roce 2020 nejvyšší nárůst podniků prodávajících online (elektronický prodej ve výši alespoň 1 % jejich celkového obratu), oba o 5 procentních bodů na 31 % a 24 %. Naproti tomu Rumunsko zaznamenalo nejvyšší pokles mezi členskými státy, a to o 6 pb na 12 %, následované Českou republikou (-5 pb na 25 %) a Portugalskem (-4 pb na 16 %).
Podobně jako v předchozích letech a podle umístění zákazníků byl nejčastější prodej klientům ve vlastní zemi (22 % podniků), prodej klientům v jiných zemích EU (9 %) a zbytku světa (5 %) méně častý.
V roce 2020 navíc 19 % podniků v EU provádělo online prodej pomocí webových stránek nebo aplikací (webový prodej), a to buď soukromým spotřebitelům (B2C) (15 %) nebo podnikům a vládě (B2BG) (12 %) a 6 % využilo obchod typu EDI za účelem prodeje především svým firemním zákazníkům. Podniky prováděly svůj webový prodej prostřednictvím vlastního webu nebo aplikace podniku (17 % podniků), popřípadě prostřednictvím tržiště elektronického obchodu (8 %).
Zdroj: Eurostat (28.12.2021)