Opatření ministra zdravotnictví ke zvýšení proočkovanosti proti spalničkám u zdravotnických pracovníků

Vzhledem k rychle rostoucímu počtu případů spalniček 22. 2. ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nařídil v přímo řízených nemocnicích očkování proti spalničkám u zdravotníků na vybraných odděleních, jako jsou například urgentní příjmy. A ke stejnému opatření vyzval prostřednictvím hejtmanů také krajské nemocnice.
Z dopisu ředitelům nemocnic
Vzhledem ke klesající proočkovanosti a nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu spalniček, se kterou se potýká i Česká republika, a v kontextu s několika případy dočasného uzavření některých oddělení z důvodu šíření spalniček mezi zdravotnickým personálem, nařizuji následující postup:
Aby nedocházelo k neplánovanému uzavírání oddělení, je nezbytné zabezpečit dostatečnou proočkovanou. Toto opatření je třeba provést u vybraných zdravotnických pracovníků zdravotnických zařízení, např. u personálu urgentních příjmů, oddělení pediatrie, dermatovenerologie, infekčních oddělení, a rovněž i u dalších pracovníků, kteří s ohledem na specifika daného zdravotnických zařízení ve Vašem kraji mohou představovat potenciální riziko či být sami ohroženi tímto vysoce infekčním onemocněním. K tomu je možné využít dvě různé strategie. Buď vyšetřit u personálu hladiny protilátek proti spalničkám a očkovat osoby, které nedosahují projektivní hladiny, nebo proočkovat výše dotčené zdravotnické pracovníky bez kontroly protilátek. Očkování se provede jednou dávkou trojvakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Monovakcína není v České republice k dispozici. Výše uvedené opatření se nevztahuje na osoby, které prodělaly v minulosti spalničky, u nichž je téměř stoprocentní předpoklad, že budou doživotně imunní a dále osoby, které byly očkovány v posledních deseti letech. Nejedná se o povinné očkování ve smyslu očkování mimořádného nebo zvláštního.
Pragmatické nastavení nezbytných protiepidemických opatření na pracovištích zdravotnických zařízení v případě výskytu dané infekce je nezbytným předpokladem minimalizace dalších dopadů.
Vážení kolegové, předem děkuji za Váš racionální přístup k řešení dané problematiky, který v konečném důsledku povede nejen k ochraně zdravotnických pracovníků, ale také i k ochraně zdraví pacientů a zajištění adekvátní zdravotnické péče v plném rozsahu.
Z dopisu hejtmanům
Vzhledem ke klesající proočkovanosti a nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu spalniček, se kterou se potýká i Česká republika, a v kontextu s několika případy dočasného uzavření některých oddělení z důvodu šíření spalniček mezi zdravotnickým personálem, si Vás dovoluji požádat o součinnost při řešení této problematiky.
Aby nedocházelo k neplánovanému uzavírání oddělení, je nezbytné zabezpečit dostatečnou proočkovanou. Toto opatření je třeba provést u vybraných zdravotnických pracovníků zdravotnických zařízení, např. u personálu urgentních příjmů, oddělení pediatrie, dermatovenerologie, infekčních oddělení, a rovněž i u dalších pracovníků, kteří s ohledem na specifika daného zdravotnických zařízení ve Vašem kraji mohou představovat potenciální riziko či být sami ohroženi tímto vysoce infekčním onemocněním. K tomu je možné využít dvě různé strategie. Buď vyšetřit u personálu hladiny protilátek proti spalničkám a očkovat osoby, které nedosahují projektivní hladiny, nebo proočkovat výše dotčené zdravotnické pracovníky bez kontroly protilátek. Očkování se provede jednou dávkou trojvakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Monovakcína není v České republice k dispozici. Výše uvedené opatření se nevztahuje na osoby, které prodělaly v minulosti spalničky, u nichž je téměř stoprocentní předpoklad, že budou doživotně imunní a dále osoby, které byly očkovány v posledních deseti letech.
Pragmatické nastavení nezbytných protiepidemických opatření na pracovištích zdravotnických zařízení v případě výskytu dané infekce je nezbytným předpokladem minimalizace dalších dopadů.
Vážení kolegové, předem děkuji za Váš racionální přístup k řešení dané problematiky, který v konečném důsledku povede nejen k ochraně zdravotnických pracovníků, ale také i k ochraně zdraví pacientů a zajištění adekvátní zdravotnické péče v plném rozsahu.
(MZ,22.2.2019)