Operace "METHA"

Sedmnáct kilogramů metamfetaminu z produkce vietnamsko-české kriminální skupiny.
V uplynulých dnech uzavřeli detektivové Národní protidrogové centrály SKPV případ velkoobjemové výroby metamfetaminu za využití chemických látek pocházejících od specializovaných firem se sídlem v České republice. Látky byly nakupovány pod legendou následného legálního využití ve velkých objemech a jejich cena se pohybovala v řádech milionů korun.
Vietnamsko-česká kriminální skupina velmi efektivním způsobem organizovala výrobu a prodej metamfetaminu zejména v severozápadním pohraničí České republiky. Část vyrobeného metamfetaminu směřovala také do Spolkové republiky Německo. Při samotné realizaci případu, která paralelně probíhala na šesti místech v České republice, se podařilo zajistit 7 kg metamfetaminu v krystalické podobě, 1 kg heroinu, zhruba 3 miliony Kč v hotovosti, kompletní laboratoř a sklad chemických látek. Celkem 10 kg vyrobeného metamfetaminu se podařilo zadokumentovat během prověřování případu.
Hlavní organizátoři společně shromažďovali finanční hotovost v řádech milionů korun na nákup prekursorů v podobě léků s obsahem pseudoefedrinu a potřebných chemických látek, kterým následně pověřovali různé členy organizované skupiny. Jak samotná výroba, tak následná distribuce probíhala v režii dalších členů skupiny. Vyrobený metamfetamin určený k další distribuci byl za velkoobchodní ceny dále přeprodáván, případně byl organizován jeho vývoz mimo území ČR.
Na území Karlovarského kraje byla zajištěna kompletní velkoobjemová laboratoř na výrobu metamfetaminu a již vyrobená látka metamfetamin ve stadiu krystalizace. Dále policisté zajistili sklad chemikálií nezbytných k výrobě metamfetaminu, kde se nacházelo 620 l kyselin a rozpouštědel, 7 kg fosforu, 2 kg látky MSM (methylsulfonylmethan), která se používá k ředění metamfetaminu, 20 kg jódu a 180 kg tabáku. V rámci trestního řízení byl dále zadokumentován obchod s toluenem o objemu nejméně 1026 litrů, a s nejméně 10 kilogramy jódu.
V rámci trestního spisu „METHA“,  který dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze, bylo ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, obviněno cekem sedm osob. Všechny obviněné osoby jsou stíhány vazebně.
Hrozící trestní sazba dle příslušné právní kvalifikace v případě pravomocného odsouzení činí osm až dvanáct let trestu odnětí svobody.
Prověřování trestné činnosti a realizace operace probíhala na území ČR ve spolupráci se specializovanými složkami dalších celorepublikových útvarů a Krajských ředitelství Policie ČR.
brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych, ředitel (14.1.2022)