Operace „STŘÍBRO“ a „ŠTAFLÍK“

Národní protidrogová centrála v uplynulých dnech finalizovala prověřování průmyslové výroby metamfetaminu dvou zločineckých sítí osob.
Laboratoře na výrobu metamfetaminu se nacházely na území Karlovarského, Plzeňského a Středočeského kraje a hl. m. Prahy. Hlavní vyšetřovací verzí obou operací je vývoz převážné části vyprodukovaného objemu drogy mimo území České republiky. Prekursor pro výrobu metamfetaminu představoval pseudoefedrin extrahovaný z léčiv dovážených na naše území v řádech mnoha desítek kilogramů z Polské republiky. V jedné z varen se podařilo zajistit zatím největší množství metamfetaminu na jednom místě, přes 22 kilogramů krystalů již zabalených a nadepsaných pro dodání předem dohodnutým velkoodběratelům. Organizovaná trestná činnost těchto skupin představuje svým dopadem nejproblematičtější modus operandi drogové kriminality v České republice.
Organizované skupiny, s jasně vymezenou dělbou práce jednotlivých členů, provozovaly trestnou činnost dlouhodobě, opakovaně, v téměř pravidelných intervalech a na více místech. V rámci operce s krycím názvem Stříbro se rovněž podařilo propojit trestnou činnost skupiny pachatelů s několika velkými černými skládkami chemických látek zajištěných na území severozápadních Čech, jež byly odpadem z průmyslové výroby metamfetaminu a zdrojem nebezpečného zamoření okolního prostředí. Zločinecké skupiny tvořili téměř výhradně pachatelé původem z Vietnamu. Jednalo se z velké části o osoby s kriminální minulostí, často drogovou trestnou činností. Občané České republiky byli skupinou převážně využíváni k zajištění objektů pro umístění varen. Využívané objekty jsou kontaminovány toxickými látkami a pro jejich další využití je nezbytná sanace.
Mapa odhalených varen je zveřejněna na webových stránkách Policie ČR www.policie.cz, https://mapavarenapestiren.cz/ .
Léky s obsahem pseudoefedrinu zneužívané při výrobě metamfetaminu dováželi pachatelé z Polska, v osobních automobilech, sofistikovaně ukryté například do originálních obalů různého zboží, třeba velkých balení granulí pro psy. Léky unikali na černý trh mimo jiné přímo z jedné z tamních lékáren.
Při realizaci operací byly kromě průmyslových provozů, 22 250 g metamfetaminu a 4 000 g metamfetaminu v nedokončené fázi výroby zajištěno několik kilogramů tablet s obsahem pseudoefedrinu v podobě léku Galpseud, velké množství chemických látek potřebných pro výrobu metamfetaminu a finanční hotovost přesahující 2.5 mil. Kč.
V rámci trestního spisu „Stříbro“ bylo na území České republiky zadrženo a obviněno 12 osob a v rámci trestního spisu „Štaflík“ 8 osob, kterým bylo sděleno obvinění pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ustanovení 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, za což jim hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce až 12 let.
Do závěrečných fází realizací operací byli kromě policistů Národní protidrogové centrály nasazeni také příslušníci Útvaru rychlého nasazení, Kriminalistického ústavu, specializovaných útvarů PČR a Hasičského záchranného sboru.
V rámci těchto případů byly zadrženy kompletní organizované skupiny osob, nicméně vyšetřování pokračuje a nelze vyloučit rozšíření trestního stíhání již obviněných osob. (14.12.2018)