Operace Themis: Čeští policisté pomáhají v boji proti nelegální migraci ve Středomoří

Agentura Evropské pohraniční a pobřežní stráže (dále jen „agentura Frontex“) organizuje a koordinuje činnosti spojené s nelegální migrací ve Středomoří, a to pod společnou operací Themis. Jedná se zejména o oblast mezi Itálií a severní Afrikou (např. Lýbie, Tunisko, Alžírsko).
V Itálii jsou zřízeny Evropskou komisí záchytná centra tzv. Hotspoty, v rámci kterých probíhají komplexní úkony spojené s registrací migrantů. Jde zejména o tyto činnosti: ztotožnění (zjištění státní příslušnosti migranta za přítomnosti tlumočníka nebo kulturního mediátora) a vytěžení migranta (získání důležitých informací týkající se nelegální migrace z místa původu migranta). A následně je u každého migranta pořízena fotografie a sejmutí daktyloskopických otisků za účelem jedinečné identifikace.
Hotspoty jsou zřízeny v sedmi místech (města, přístavy), které jsou strategicky rozmístěny podle četnosti a výskytů zadržených migrantů na otevřeném moři (Lampedusa, Trapani, Mesina, Taranto, Cagliary, Crotone, Pozzallo). Policie České republiky poskytuje agentuře Frontex během celého roku své specialisty, kteří působí v Hotspotech. Od roku 2015, kdy došlo k masivnímu nárůstu migrace ze severu Afriky, česká policie poskytla agentuře okolo 115 policistů. V roce 2020 policie plánuje vyslat do společné operace Themis okolo 35 policistů, kteří budou nasezeni do Hospotů po dobu dvou měsíců.
V uplynulých letech bylo registrováno více než 60 národností, z toho jsou nejčastější: NGA, GIN, CIV, BGD, MLI, ERI, TUN, SDN, MAR a SEN. Ve srovnání uplynulých let 2017 a 2018 došlo k výraznému snížení migrace ze severu Afriky. Tato situace je důsledkem stálého nasazení členů evropské pohraniční a pobřežní stráže agentury Frontex do společné operace Themis a preventivních opatření ze strany libyjské pobřežní stráže a armády, která se aktivně zapojuje do monitorování a kontrol plavidel ve výsostných vodách. Dalším faktorem snížení migrace je skutečnost, že lodě nevládních organizací opustily pozice v blízkosti teritoriálních vod Libye. (6.8.2019)