Organizace práce ve firmách prošla nenávratnou změnou

Koronavirová pandemie mění svět kolem nás. Situace, které byly ještě před dvěma lety nemyslitelné, se stávají součástí běžných životů. Aktuálním podmínkám se musely přizpůsobit i firmy, které začaly hledat nové způsoby organizace práce. Velmi často zavádějí hybridní model, který kombinuje práci na dálku a čas strávený v kanceláři.
Tradiční modely vzaly za své během první koronavirové krize. Společnosti musely rychle reagovat a z přechodných plánů postupně budují standard. Ideální je právě hybridní nebo flexibilní práce. Zaměstnanci se tak mohou dohodnout na určité flexibilitě své práce. „V žádném případě se nejedná o absolutní volnost. Zpravidla se jedná o promyšlený systém v návaznosti na firemní nastavení. Týmy a zaměstnanci tak musí přemýšlet nad tím, na čem, s kým a kdy potřebují pracovat,“ popisuje základní pravidla hybridní práce Martina Jandečková, koučka a jednatelka vzdělávací společnosti MgC Group.
Nové modely, které vznikají vlivem aktuálních problémů, nahrávají oběma stranám. Firmy zajistí spokojenost zaměstnanců, zvýší produktivitu a výkonnost zaměstnanců. A zároveň jsou připraveny na nečekané události, které by chod mohly v budoucnu opět paralyzovat.
Nastavení nového způsobu práce by mělo probíhat vždy otevřeně. „Je důležité s lidmi komunikovat a vše nastavit po vzájemné diskuzi. Ptát se, co jim vyhovuje, co jim to přináší, jaké výhody to má pro ně i pro firmu. Všichni musí vědět, že z daného nastavení mohou profitovat obě strany – jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel,“ popisuje Martina Jandečková.
V mnoha případech se v rámci jedné společnosti prolíná několik modelů, podle kterých se organizuje práce. Je jasné, že zaměstnanci ve výrobě nemají možnost pracovat z domu. Proto je nutné všem jasně vysvětlit, že home office administrativních pracovníků není synonymem pro dovolenou a že se na rozvoji firmy podílí stejným dílem. Důležitá je komunikace, která je pro všechny srozumitelná a vysvětlující, co nastavený model přinese a jak to navazuje na firemní kulturu a hodnoty. Více na www.mgcgroup.cz (24.11.2021)